In het vorige stuk schreven wij: “dat de club de supporter vaak op het verkeerde been zet.” Hiermee doelen wij op het verstrekken van onvolledige informatie, waardoor soms een onterecht positief beeld ontstaat. Een voorbeeld: In zijn laatste update schreef Xander dat PEC de beste grasmat van Nederland heeft. Hij bedankte specifiek het team en de grasmeester die hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarbij liet hij buiten beschouwing dat dezelfde grasmeester twee weken eerder zijn contract uit onvrede heeft opgezegd. Het lijkt soms allemaal een spel bij Xander, hoe kan je de publieke opinie beïnvloeden door selectief om te gaan met details. Het gebrek aan respect hierbij is stuitend voor een supporter (de grasmeester) die voor een schijntje (elders verdient iemand het drievoudige) het beste werk van Nederland levert. In dit tweede deel zullen wij, zoals beloofd, dieper ingaan op de werkelijke situatie waarin de club zich helaas bevindt.

Eerder publiceerden wij de adviezen vanuit het Comité van aanbeveling waarbij PEC Zwolle, wapperend met het NDA de regie van de communicatie hierover zelf in handen nam. Je krijgt dus onafhankelijk advies en je eerste reactie is damage control. Wij mochten als onafhankelijk communicatiekanaal van het ZSC een vooraf door PEC goed gekeurd stukje op exact hetzelfde tijdstip als PEC Zwolle online zetten. De reactie vanuit de club, beloofde in ieder geval weinig goeds. Zo schrijft Xander dat een deel van de aanbevelingen inmiddels al achterhaald is. Iets wat sommige medewerkers van de club, die input aan het comité hebben gegeven, tot op heden betwisten. Daarnaast wordt er niets gezegd of geschreven over de organisatiestructuur, met name die van Meine en Frans. Er is ondanks de vele toezeggingen (zie deel 1) niets bekend over een zetel van en voor de supporters. De belangrijkste punten die Xander aansnijdt, betreffen Financiën, Commercieel en Veiligheid.

Hoewel Xander in zijn reacties op het Comité en elk stukje daarna (hij is druk geweest) de problemen met name bagatelliseert. Begrijpen wij dat naar boven toe wordt benadrukt dat PEC in het linker rijtje staat, de transferperiode van 7,5 miljoen haar beste ooit was en dat het supporters probleem (wat dat ook moge zijn) steeds minder wordt. Zijn reacties zijn echter eenzijdig en staan haaks met de overige feiten, namelijk dat de KNVB op basis van de financiën van PEC een recorddieptepunt van 8 punten (maximaal 40) heeft toegekend. Dat veiligheid onder de supporters een bron van onrust is, dat de sfeer slecht is, dat het commercieel rommelt en dat de communicatie met de belangrijkste stakeholders in deze kwesties ernstig verstoord zijn.

Goed, als wij naar de club en haar omvang kijken, stellen wij vast dat er in de organisatie onder de directie vier cruciale functies zijn: Marketing & Ticketing, Sales, Veiligheid en Financiën. Op slechts één van deze vier posities is er gedurende lange tijd stabiliteit, wat heeft bijgedragen aan een goed bezet stadion en professionele promotiefilmpjes. Op de overige drie posities schiet PEC ernstig tekort. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Comité hierop adviseert. De in het vorige stuk uitgelichte oud gedienden zijn vertrokken en vervangen door jonge onervaren krachten die niets met de club hebben.

Financiën:
In de eerdere brandbrief van het ZSC schreven zij “‘PEC Zwolle staat er financieel erg slecht voor. Het eigen vermogen is volgens de prognose aan het eind van dit voetbalseizoen verdampt, het te verwachten verlies bedraagt niet minder dan drie miljoen euro“. Inmiddels zijn ook de officiële cijfers bekend en die onderschrijven helaas het beeld dat PEC ondanks een zomer met de hoogste transferinkomsten ooit, alsnog een verlies van ruim 1,8 miljoen euro heeft. Ook hierover publiceerde PEC een reactie waarbij de daadwerkelijke problemen mooier dan de werkelijkheid werden weergegeven.

Van bronnen hebben wij vernomen dat er achter de schermen tussen PEC (Xander) en het Stichtingsbestuur (Meine) een discussie over de uiteindelijke jaarcijfers heeft plaatsgevonden. De jaarcijfers zouden naar verluidt meerdere malen tussen PEC en het Stichtingsbestuur zijn uitgewisseld. De club noteerde immers een groot verlies, terwijl het Stichtingsbestuur met een technische garantstelling van zo’n 2,2 miljoen een zo klein mogelijk verlies wilde rapporteren.

Veel is er inmiddels over die garantstelling geschreven, want hoe werkt dat precies? Intern wordt er over een “technische” garantstelling gesproken. Met andere woorden, deze garantstelling lijkt vooral bedoeld om de KNVB op afstand te houden en wordt alleen geactiveerd als PEC niet langer aan haar schuldeisers kan voldoen. Het lijkt erop dat deze niet is bedoeld om bijvoorbeeld tekorten in de begroting op te vangen. Met deze toevoeging denken wij terug aan het verhaal van het Stichtingsbestuur, dat groen licht gaf om op basis van die garantstelling geen bezuiniging van 4 à 5 miljoen door te voeren en het spelersbudget in de KKD in stand te houden. Als je op voorhand al weet dat je waarschijnlijk de tekorten niet gaat dichten, neem je willens en wetens toch enorme risico’s?

Doordat het boekjaar op 30 juni, midden in het transferseizoen afloopt. Is het altijd even afwachten welke transfer in welk jaar terecht komt. De uiteindelijke uitkomst is dat de transfers van Thomas van der Belt naar Feyenoord en Younes Taha naar FC Twente wat 2,3 miljoen euro in het laatje bracht in dit boekjaar valt. Terwijl de transfers van Thomas Beelen (Feyenoord), Rav van den Berg (Middlesbrough), Dajiro Chirino (CD Castellón), Danique Noordman (Ajax vrouwen) en Gustavo Hamer (Sheffield United) gezamenlijk goed voor 4,5 miljoen euro wordt meegenomen in de jaarrekening over het volgende seizoen.

Goed, laten wij eerst naar de afgelopen jaren kijken. Wij kijken dan specifiek naar het jaar van degradatie en het jaar in de Keuken Divisie.

 • Omzet: De netto-omzet voor het seizoen 2022/2023 bedraagt €10,711,000, wat een daling is ten opzichte van €13,355,000 in het voorgaande seizoen. De daling kan deels worden toegeschreven aan verminderde TV-gelden en sponsor inkomsten.
 • Kosten: Personeelskosten zijn gestegen van €8,801,000 naar €8,897,000. Overige bedrijfskosten zijn ook gestegen van €5,515,000 naar €5,729,000 (met name opgegaan aan het plaatsen van hekweg op vak Noord). Het totaal aan kosten is toegenomen van €14,316,000 naar €14,626,000.
 • Winstgevendheid: De EBITDA/totaal omzet ratio is gedaald van 9% naar -12%, wat wijst op verminderde operationele winstgevendheid.
 • Financiële Resultaten: Het nettoresultaat is sterk negatief geworden, van €118,000 winst naar €1,844,000 verlies. Het renteresultaat is verbeterd van €61,000 naar €59,000, maar de belastingen zijn aanzienlijk gestegen van €106,000 naar €525,000.
 • Terugbetalingen NOW en Belasting: Bovendien moet PEC nog steeds de NOW-subsidie, TLV, en uitgestelde belastingen terugbetalen. De NOW-subsidie van €255K (oorspronkelijk €353K, dus al €102K afgelost) is opgenomen onder “overige schulden”. De uitgestelde belastingen van €1.492K (oorspronkelijk €1.921K, dus al €499K afgelost) zijn geregistreerd onder “Overigen”. Deze “Langlopende schulden” zijn renteloos en worden afgelost in “60 maandelijkse termijnen”.

Vergelijking degradatie jaar met vorig jaar
De conclusie is dat van de oorspronkelijk geplande bezuiniging van 4 à 5 miljoen, waar Marcel aanvankelijk over sprak, niets is terechtgekomen. Integendeel, PEC slaagde erin om in de Keuken Kampioen Divisie juist meer uit te geven in plaats van minder, terwijl de inkomsten sterk daalden. Het aantal medewerkers (op basis van fulltime) is gedaald van 102 naar 97. Na de degradatie zijn veel ervaren oudgedienden vertrokken, deels vanwege ambitie en deels vanwege onvrede, vaak een combinatie van beide. We zijn ervan overtuigd dat een deel behouden had kunnen worden als de Raad van Commissarissen (RvC) en daarna het Stichtingsbestuur daadkrachtiger hadden opgetreden. Deze mensen zijn vervangen door nieuwe, onervaren krachten, in veel gevallen dure zzp’ers, waardoor de salarislasten zijn gestegen.

Wie het jaarverslag leest, komt tot de conclusie dat PEC zonder de uiterst succesvolle transferperiode mogelijk niet meer zou hebben bestaan. Desondanks lijkt het erop dat er bij PEC een soort struisvogelbeleid is gevoerd en nu moet PEC in de Eredivisie zich zien te handhaven en bezuinigen. Dick Schreuder is hier bijvoorbeeld herhaaldelijk op gewezen, maar desondanks maakte hij zich vooral druk om zijn elftal en het trainingsveld. Daarnaast gebruikte hij dezelfde rekenmachine als Marcel (hierover later meer in “Huidig seizoen”) en rekende hij 10 miljoen aan transferinkomsten. Die 2,5 miljoen is echter nog steeds niet gevonden. Zijn interviews achteraf tonen aan hoe buitengewoon kortzichtig Dick is.

Na de degradatie was de vraag: alles op alles zetten om zo snel mogelijk te promoveren (inclusief de financiële risico’s die daarbij komen kijken als promotie niet werd behaald) of de broekriem aanhalen? Mogelijk hebben promotie en de keuzes voorafgaand aan deze promotie geleid tot het feit dat wel nu een te grote broek aan hebben in de Eredivisie.

Huidig seizoen
Als je 1,8 miljoen tekort komt en 4,5 miljoen aan inkomende transfergelden verwacht en nog 0,4 miljoen in het huidige boekjaar hebt uitgegeven. Dan zou je denken dat je 2,3 miljoen overhoudt en er geen directe reden voor paniek is, mits je een gezond beleid voert. Maar van dat gezonde beleid is ons inzien in de huidige jaargang vooralsnog niets gebleken. Dit komt volgens ons mede door de structuur van de organisatie. Laten wij het op een rijtje zetten:

 • Budgetoverschrijding: Wij begrijpen dat onder Marcel Boudesteyn het spelersbudget voor het huidige seizoen ernstig is overschreden. In plaats van het budget van 4,5 miljoen is er ruim 6,5 miljoen euro aan de selectie uit gegeven. Deze overschrijding heeft geleid tot spanningen tussen Marcel en Xander, de eindverantwoordelijke voor het financiële beleid van PEC.
 • Gebrek aan transparantie: Uit de verhalen die wij hebben gehoord, blijkt dat Marcel, Xander niet heeft ingelicht over zijn plannen en uitgaven. Dit heeft geleid tot verrassingen, zoals de komst van personeel, spelers, kostbare contractverlengingen en de aanstelling van trainer Jansen. Volgens onze bronnen was Xander niet op de hoogte van het feit dat Jansen de nieuwe trainer zou worden. Beslissingen werden genomen zonder medeweten van Xander, wat resulteerde in een gebrek aan een financiële afweging. De motivatie hierachter lijkt voort te komen uit de angst voor het mogelijk lekken van informatie, waarmee Marcel indirect lijkt te suggereren dat hij Xander niet vertrouwde.
 • Verantwoordelijkheid naar hoger management: Hoe is deze bestuurlijke situatie mogelijk? In een structuur waar Xander rapporteert aan Meine en Marcel aan Frans, is er een situatie ontstaan waarin beide directeuren via het stichtingsbestuur hun eigen visies probeerden door te drukken. Dit leidde tot een opmerkelijke vorm van verslaglegging en een vorm van sterk micromanagement vanuit het stichtingsbestuur. Idealiter zouden de twee directeuren moeten samenwerken en, als ze er niet uitkomen, om advies moeten vragen. De structuur heeft echter opnieuw een tweedeling in de organisatie veroorzaakt dat pas stopte toen Marcel de organisatie verliet. Dat Marcel alleen verantwoording aflegde aan Frans roept vragen op over het bredere management en de besluitvormingsprocessen binnen de club. Waarom heeft Frans niet ingegrepen bij de grove overschrijdingen van het spelersbudget? Dit zijn vragen die ongetwijfeld ook door het Comité zijn gesteld.
 • Noodzaak tot spelersverkoop: Aan trainer Johnny Jansen is in november kenbaar gemaakt dat PEC zal gaan bezuinigen, en daarop is aan hem gevraagd om de namen van 5/6 spelers door te geven. Een paar weken later vond het supportersforum plaats waar Xander de supporters een totaal ander en veel rooskleurige beeld voorhield.

Commercie:
Op commercieel vlak zou je het meeste van Xander verwachten. Eenieder die hem gesproken heeft zou dat ook beamen. Hij praat, denkt en komt over als een Salesman die, en dat is gebleken, door zorgvuldig zijn woorden te kiezen, overal mee weg lijkt te komen. Het lijkt er echter op dat de nieuwe wind onder Xander tot onrust onder de grotere bestaande sponsoren heeft geleid, maar dat er ook nieuwe sponsoren zijn binnen gekomen. De tijdelijke komst van hoofdsponsor Circus is hier een voorbeeld van. Terwijl Adriaan goksponsors op afstand hield, heeft Xander, gezien PEC de laatste club zonder goksponsor was, met Circus een uitstekende deal weten te sluiten.

De vraag die rijst, naast het financiële aspect, is of het verstandig is voor PEC om zich op korte termijn in plaats van de lange termijn te richten. Hieronder volgt een samenvatting van de huidige commerciële situatie bij PEC:

 • Artikel Stentor: Daarin stonden met Wehkamp, Craft, Totaalbed een aantal namen van grotere sponsoren die PEC sinds de komst van Xander allemaal de rug toekeerden. Reden zou de verschuiving van focus zijn, PEC dat net met gokbedrijf Circus een grote deal, zonder lange termijn visie, gesloten had. Leek zich weg te keren van deze sponsoren. De reactie van PEC samengevat: “Dit hadden zij niet via de media moeten spelen”. Wat ronduit een belachelijke reactie is en geen enkele teken van reflectie toont. Hiermee heeft PEC mogelijk ook meteen de deur voor de toekomst dicht gegooid.
 • Prijsverhoging en de communicatie hieromtrent: Bij de iets kleinere sponsoren rommelt het ook, zo spraken wij meerdere sponsors die nog altijd boos zijn over de door PEC doorgevoerde prijsverhoging. Wij willen geen pleister van de wond trekken maar deze steekt blijkbaar nog steeds. Sponsoren waren van mening dat zij PEC tijdens de Covid-periode door dik en dun gesteund hadden. Covid was net voorbij, bedrijven moesten nog op adem komen, en wat volgde was een kennisgeving dat er een verhoging zal plaatsvinden. PEC had hierin de afgelopen jaren nooit actief in gehandeld. Van beide valt wat ons betreft wel wat te zeggen maar wat fier overeind blijft staan is dat PEC in haar communicatie onpersoonlijke en koud overkwam.
 • Doorloop bij personeel: En dan het personeel, bij de promotie wedstrijd vorig jaar in en tegen Almere, werd in de business lounge door de Voorzitter van Almere met veel bombarie de transfer van Wouter Griekspoor, manager Commercie, zeg maar spin in het web bij City naar PEC Zwolle wereldkundig gemaakt. Wouter had bij Almere een leuke club met sponsors begeleid, qua omvang ongeveer 1/4 van PEC, en wilde zijn carrière bij PEC verder uitbouwen. In mei ruilde hij zijn baan als Commercieel Manager bij Almere City in voor een functie met dezelfde titel bij PEC. Op 29 september werd door PEC wereldkundig gemaakt dat hij van PEC weer naar Almere vertrok. De nieuwe commercieel Directeur van Almere City had fijn een aantal maanden in de keuken van PEC mogen kijken, alle deals mogen inzien en met nieuwe potentiële sponsors gesproken. En dat allemaal met een contract dat hem toestaat om in de functie van Commercieel Directeur bij een directe concurrent in dienst te treden. Zijn opvolger; Frank Lubberts is vorige maand bij PEC begonnen.

Veiligheid:
Veiligheid verwijst naar bescherming tegen gevaar. Maar wat is gevaar? Het verwijst naar schade, letsel of verlies. Maar de definitie van schade, letsel of verlies hangt weer af van hoeveel waarde je aan iets hecht. Anders gezegd, veiligheid is een breed en aanpasbaar begrip helemaal als je het over jaarlijks 238.000 bezoekers hebt. Bij PEC zou je de definitie specifieker kunnen maken. Namelijk dat veiligheid ervoor zorgt dat supporters zorgeloos een wedstrijd kunnen bezoeken. Dit houdt in, dat een supporter een veilige toegang tot het stadion heeft, de wedstrijd veilig kan zien en vervolgens het stadion veilig kan verlaten. Zolang de supporter in het stadion is, gaat PEC en alleen PEC over deze veiligheid. Hiervoor zijn mensen aangenomen en externe experts zoals MEP Beveiliging ingehuurd. Eerder beschreven wij dat veiligheid één van de vier belangrijkste speerpunt bij een club als PEC zou moeten zijn. De Veiligheidscoördinator bij PEC is echter een 20-jarige, die volgens zijn LinkedIn voorheen na een stage-opdracht bij FC Utrecht op parttime basis als cameraoperator werkte. Vele levens zijn in de handen van deze jonge man aangezien verder in stuk zal blijken dat Xander op zijn adviezen afgaat.

In dit stukje kunnen wij als supporters ons zelf uiteraard een spiegel voor houden, immers Xander verweet PEC.nu al eerder weinig reflectie richting supporters te tonen. Wij zijn echter van mening dat hetgeen supporters misdaan hebben, mede dankzij Xander al meer dan flink is uitvergroot in de landelijke media. Dat laten wij in deze dus achterwege. Laten wij daarom eens naar de organisatie van PEC kijken:

 • Racisme als startpunt: Attentie, attentie, dames en heren, willen jullie alsjeblieft stoppen met die racistische spreekkoren? Hiermee schaden jullie niet alleen jullie club, maar ook elkaar en uiteindelijk jezelf. Kap hiermee! In een soortgelijke bewoording sprak de stadionspeaker gepassioneerd en belerend (zoals hij dat standaard via zijn Twitter-account doet tegen iedereen met een andere politieke voorkeur) met een vingertje de supporters toe. Op de tribunes weerklonk een geluid van verbazing. Want sinds wanneer waren de supporters van PEC racistische ? Zijn omroep werd landelijk uitvergroot en besproken in voetbalpraatprogramma’s. Bram van Polen had niets gehoord, maar benoemde dat de spelers na de oproep uit protest eigenlijk niet meer verder wilde voetballen. Politici haasten zich naar sociale media om hun afkeuring uit te spreken. Dit verhaal paste namelijk perfect in de tijdsgeest, gezien de gebeurtenissen in Amsterdam, waar demonstranten wekenlang op de Dam stonden met Black Lives Matter-leuzen. Plaats dat in combinatie met voetbalsupporters en je scoort. In Zwolle overheerste vooral verbazing, omdat de harde kern en de doorsnee supporter niet racistisch is. Als het al gebeurd zou zijn, moest het een incident zijn, het werk van een enkeling. Maar hoe valt dit te rijmen met de meldingen van spreekkoren?

  De stadionspeaker, zag de bui overigens al vroeg hangen, en verschool zich al snel achter het feit dat hij eenvoudigweg herhaalde wat hem werd verteld. Als een soort papagaai maar dan belerend en gepassioneerd. Xander beweerde, uiteraard in de Stentor, vrijwel onmiddellijk dat tientallen supporters zich racistisch hadden geuit. Zijn bron; Beveiligers die dit hadden gezien en gehoord. Onder de supporters, die maandag ochtend bij de koffie over hun racistische club werden aangesproken ontstond er verwarring. Het ZSC, die al snel de daadwerkelijke feiten boven water had publiceerde daarop een statement; ,,We keuren racisme af, maar deze oproep staat niet in verhouding tot het spreekkoor”, zegt Friso Schotanus namens het collectief. ,,Volgens ons had het ook opgelost kunnen worden door mensen individueel aan te spreken.”

  Maar Xander rook bloed, immers is hij een meester in het vertellen van een plausibel verhaal door feitjes ietwat te verdraaien. Door in de Stentor te spreken over 7 tot 10 mensen ontstond het idee van een zeer groot probleem, waarvan Xander het probleem wel even in de kop in zou drukken. Een aantal citaten:

  ,,Ik schrik wel echt van wat ze hebben geroepen, dat is absurd. We hebben beelden veiliggesteld en een aantal van die supporters is al geïdentificeerd. Zij moeten op gesprek komen en worden gestraft.”

  Ik denk dat we vrijdag goed hebben opgetreden door in te grijpen met het omroepbericht. Daarna stopten de leuzen.

  Het werkt niet om personen door beveiligers aan te laten spreken, er bestaat de kans dat het dan juist escaleert, omdat andere supporters niet weten waarom mensen worden weggehaald.”.

  De club heeft de hulp van de Taskforce van de KNVB ingeschakeld. Dat zijn specialisten die met beeldmateriaal daders kunnen opsporen.

  Er gingen weken voorbij, leden van het ZSC die meerdere getuigen spraken bleven in deze periode om de beelden vragen, en waar bleven de supporters die allemaal op gesprek moesten komen? De liplezers hebben van tientallen supporters, hun gesprekken, woord voor woord vertaald (hoe zit dat met de privacy?), Het eindelijke resultaat was één supporter, een 14 jarig meisje die werd geïdentificeerd, zij had inderdaad iets geroepen, haar straf was gezien haar leeftijd, een maatstraf, dus een werkstuk en 10 uur werkstaf via Travers bij oa de club en bij haar in de wijk. Van de 7 a 10 supporters die volgens Xander geïdentificeerd was bleef niets over. Het andere resultaat? PEC stond sindsdien bij de KNVB definitief bekend als een probleem club en de relatie tussen Xander en het ZSC liep vanwege het voorliegen van de supporters in de media een vertrouwensbreuk op.
 • Opstoppingen: Na de wedstrijd PEC-Feyenoord wordt één doorgang gesloten, waarna de 2500 supporters één voor één door een colonne ME’ers de wedstrijd mogen verlaten. De beslissing tot het sluiten van één van de uitgangen leidde tot een verdrukking en gevaarlijke situaties, deze situatie heeft bij PEC.nu tot 20 klachten geleid, waaronder een supporter die onwel werd, een vader en kind die achter een ME’er terechtkwamen en tegen een politiebus werden gedrukt, een supporter die door een ME-bus werd aangereden, een kind dat zijn ouders kwijtraakte en mensen die te laat op afspraken kwamen. Daarnaast ontvingen wij klachten van Stewards en MEP-beveiligers die aan hun lot werden overgelaten. De aanleiding: een incident tussen twee supporters en een beveiliger. PEC had een ongetrainde, vrijwilliger op supporters afgestuurd die een stadionverbod zouden hebben.

  Als PEC.nu spraken wij een supporter, deze had geen brief ontvangen en was bovendien op zijn eigen seizoenkaart binnen gekomen. Vervolgens werd hij aangesproken, hij werd verdacht van het mogelijke beledigen van een politieagent, echter werd hij formeel nog nergens van beschuldigd. Toch, was hij niet welkom waarna hij zoals anderen het stadion verlaten. In de media kwam vlak daarna het verhaal van Xander naar buiten. Het spreekwoord halve waarheden zijn hele leugen zijn hierop van toepassing. Hij verdedigde de beslissing, verschuilde zich achter de lokale driehoek (die weer naar PEC wezen), ontkende dat er gevaarlijke situaties waren, want hij volgde het advies van experts op het gebied van crowd controle (hiermee doelde hij op de 20-jarige voorheen camera-operator) en als klap op de vuurpijl gaf hij nu aan dat het protocol is om supporters op het vak aan te spreken. Waar hij bij het racisme incident juist het tegendeel beweerde en toen aangaf dat dit juist tegen het protocol was.

  Ook schetste hij het beeld van supporters die allemaal van een stadionverbod op de hoogte waren en desondanks een los kaartje kochten en vervolgens werden aangesproken. Het ZSC publiceerde daarop een ander verhaal en schreven: In hun update schetst PEC ten onrechte het beeld dat personen met een stadionverbod het stadion konden betreden. Door deze feiten te verdraaien, wordt er in de landelijke media een onjuist en foutief beeld van de situatie geschetst.

  In de media, tot op heden, blijft Xander echter aan zijn verhaal staan, tot dusver geen enkele reflectie of excuses vanuit de club richting haar supporters. Overigens hebben wij bewijs dat de brief NIET ontvangen was, de brief werd op vrijdagavond voor de wedstrijd van zondag aangeboden, maar is destijds toonbaar niet ontvangen. Mocht PEC hieraan twijfelen delen wij ter verificatie graag de trackingcode:

 • PEC liet FC Utrecht hooligans de beveiliging doen:
  Laten wij het eens over een beveiligers van MEP hebben. Het is wonderbaarlijk lang onder de pet gebleven maar gedurende een aantal wedstrijden waren het FC Utrecht Hooligans die door PEC via MEP beveiliging als beveiligers werden ingehuurd. Ondanks meerdere klachten over de intimiderende wijze van deze beveiligers en de agressieve houding richting zowel supporters als stewards werd hier een tijd niets mee gedaan. Uiteindelijk werd een supporter met buitensporig geweld door twee van deze beveiligers hardhandig naar de grond gewerkt, waarbij lachend door hen aan de supporter werd medegedeeld dat de beveiligers Utrecht Hooligans waren. Vanuit PEC geen excuses.
 • Paspoort controle maar niet voor iedereen:
  De lokale autoriteiten, onder leiding van de burgemeester, hadden duidelijk als doel gesteld om de IJsselderby probleemloos te laten zijn. Om te beginnen werd een alcoholverbod ingesteld, gevolgd door maatregelen tegen FEU (geen sfeeracties). Ten slotte kondigde men een algehele paspoortcontrole aan, die volgens de club voor alle supporters zou gelden. Tijdens de wedstrijd bleek echter dat er lange wachtrijen stonden bij alle ingangen, waar sommige supporters niet op tijd binnen waren. Opmerkelijk was dat bij de Businesstribune, ondanks de vele beloftes van de club geen paspoortcontroles heeft plaatsvonden. Dit is opvallend omdat historisch gezien de meeste problemen met uitsupporters juist op deze tribune plaatsvonden waar kaarten vrij op naam worden afgegeven.
 • Oeps een persoonsverwisseling:
  Bij PEC is het blijkbaar beleid om eerst te straffen en daarna te onderzoeken. Het overkwam een supporter die zomaar en seizoenkaartblokkade opgelegd kreeg en gedurende 10 wedstrijden geen toegang meer had. Pas toen hij eindelijk bij de gedragscommissie verscheen kon hij zijn onschuld aantonen toen uit de camerabeelden bleek dat het om een persoonswisseling ging. Wat volgende was een verwarrende brief (zie betreft verwijzing naar Sparta en tekst naar Go Ahead Eagles). Er volgde verder géén excuses.
 • Over de gedragscommissie:
  Die bestaat uit vijf verschillende supporters die dan als een soort commissie een waarde oordeel aan een gedrag hangen, de voorzitter is een oud politie agent ook zit er een rechter, veteraan, notulist en advocaat in. De veiligheidscoordinator van PEC levert de casus met bewijsmateriaal aan. Waarna de Comisie met de verdachte spreken indien van toepassing vervolgens een advies voor een straf aan de lokale driehoek waar de veiligheidscoördinator weer bij zit geven, vaak worden deze adviezen één op één overgenomen. Het is een soort burgerjury waar de verdachte zelf maar weinig rechten heeft. En ohja, na het gesprek word de rapportage dus met de lokale driehoek gedeeld, ongeacht of je schuldig of onschuldig bent (hoe zit dat met de privacy?).

  Het idee met medesupporters die een soort sociale controle uitoefenen is leuk. Maar inmiddels zijn er ernstige twijfels aan hun neutraliteit als het gaat om vergoedingen (naar verluid €130,- per persoon per casus in totaal zo’n 7-8 duizend euro per persoon) die zij ontvangen en de wijze waarop zij het gesprek aangaan. Dit zijn stuk voor stuk supporters die puur vanwege hun achtergrond in de comissie zitten. Van neutraliteit is bepaald geen sprake.

  Zelf noemt de commissie het een heuse hoorzitting, waarbij met name de oude agent de leiding neemt en de rol van ondervragingsrechercheur op zich neemt. Wij hebben meerdere supporters gesproken die deze gesprekken als uiterst vervelend hebben ervaren. Onlangs waren er bijvoorbeeld twee verdachten met exact dezelfde kleding, de één was onschuldig en de ander was mogelijk de dader. Er waren beelden, maar het was blijkbaar onmogelijk om met zekerheid vast te stellen wie, wie was. Beiden hielden vol onschuldig te zijn. En wellicht waren er ook wel meer supporters met dezelfde jas. De commissie adviseerde de één een lokaal verbod te geven en het dossier van de ander naar de KNVB te sturen. Willens en wetens dat zij minimaal één onschuldige straffen. Daarnaast begrijpen wij dat de Commissie de schijnbaar kleinere vergrijpen ernstig uitvergroot en doorgaans hogere straffen adviseert dan dat de KNVB zouden opleggen. Zo zouden verschillende supporters straffen van 36 en 54 maanden opgelegd hebben gekregen, om vervolgens in hoger beroep bij de KNVB en honderden euro’s armer een straf van 9 maanden te krijgen. Het verschil lag in het aandikken van vergrijpen door de veiligheidscoordinator. De meeste supporters, ook zij die twijfelachtige straffen hebben gekregen, kiezen er echter voor om de lokale straf te accepteren. Zij zitten namelijk niet elke week tegenover een notulist, rechter, advocaat, veteraan en politieagent, daarnaast kost een hoger beroep honderden euro’s extra. Deze vorm van burgerjury is hoogstens dubieus.
 • Vanaf oktober zijn de huisregels van de club aangepast
  Blijkbaar is er sinds half oktober sprake van nieuwe gedragsregels bij de club, maar hierover lijkt weinig bekend te zijn. Ondanks onze zoektocht en navraag hebben we geen enkele vorm van communicatie hieromtrent gevonden. Het eenzijdig opleggen van gedragsregels is op zichzelf al twijfelachtig, maar het ontbreken van communicatie hierover maakt de situatie nog zorgwekkender. De foutieve toepassing van deze regels is echter het meest verontrustend. De veiligheidscoördinator besloot bijvoorbeeld dat bepaalde merkkleding op basis van de nieuwe gedragsregels verboden was. Dit resulteerde in november in de uitwedstrijd tegen PSV in het dwingen van veel uitsupporters om hun jas uit te doen, terwijl achteraf bleek dat dit helemaal geen onderdeel was van de gedragsregels.

  Wat wel deel uitmaakt van de regels is dat de club eenzijdig boetes aan haar supporters mag opleggen. De commissie heeft dit meerdere malen benadrukt en heeft een supporter verteld dat uiteindelijk ook zij betaald moesten worden.

Het valt op dat de veiligheidscoördinator bij veel van deze incidenten op de een of andere manier betrokken lijkt te zijn. Het is dan ook niet verrassend dat FEU Zwolle de club om reflectie heeft gevraagd. PEC.nu uit kritiek op het feit dat de club niet achter een onervaren jonge medewerker mag verschuilen. De club lijkt geen verantwoordelijkheid te nemen en stelt de supporters blijkbaar bloot aan wanbeleid op het gebied van veiligheid.

Tot zover

Tot zover onze analyse op hoe het momenteel bij de club gaat. De trein denderd natuurlijk door, inmiddels horen wij bijvoorbeeld alarmerende berichten over het AI project, waarvan de app dus toch een wolf in schaapskleding bleek. Wij houden het in de gaten en houden jullie uiteraard op de hoogte.

Naar aanleiding van ons eerste stuk hebben we van verschillende betrokkenen hoopvolle berichten ontvangen. We hopen dus, wellicht tegen beter weten in, dat de club in actie komt en samen met het Stichtingsbestuur inziet dat bepaalde zaken echt aangepast moeten worden. Het is essentieel dat de club begrijpt dat het welzijn van supporters en sponsoren direct verbonden is met het succes van de club. We hopen op een doordacht plan met een langetermijnvisie, waarbij de structuur van de club die we allemaal steunen, ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Het begint allemaal met transparante communicatie, aangezien een aanzienlijk deel van de informatie blijkbaar toch via PEC.nu naar buiten komt :). Onze grootste angst is een nieuw bericht van de club dat suggereert “dat het allemaal wel meevalt en dat het allemaal vanzelf goed komt”.

Een oud medewerker schreef ons het hoopvolle bericht:

Volgens mij is het ook allemaal niet zo moeilijk. Als de koppen, van boven naar beneden, maar dezelfde kant opstaan. En dat is nu nog steeds niet het geval begrijp ik hier en daar. D’r zal dus wel e.e.a. moeten gebeuren.

Ik hoop dat je met je stuk van vandaag en het komende verhaal de mensen op de club de ogen opent, en dat het ten goede komt van onze club.”

4 40 stemmen
Artikel waardering
Deel dit artikel
Abonneer
Laat het weten als er
27 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
peczooitjepuntnl

Mijn inlognaam zegt al genoeg…Seizoenkaart al opgezegd vorig jaar. Dit is niet meer mijn club. Ergernis ten top…

Popeye

Knap staaltje werk PEC.nu.(ZSC)

Ongelooflijk hoeveel risico’s er zijn genomen met onze club.
Dit is bijna fout gegaan maar kan alsnog verkeerd aflopen.

Wat als we dit jaar degraderen?

Ik kan alleen maar concluderen dat PEC wordt geleid door onbekwame bestuurders die als het hen uitkomt de achterban het liefst om de tuin leidt.

De FEU is de afgelopen jaren uiterst creatief geweest op diverse vlakken.
Het is ook de FEU die we op dit moment missen voor de sfeer in het stadion.
Het elftal heeft die steun nodig.

De FEU is de creativiteit toch niet verloren?

#XANDER OUT

Barto

Het is niet alleen de FEU. Op dit moment is het allemaal een mismanagement binnen de club. Transparantie kennen ze niet. Connectie met de eigen supporters kennen ze niet. Op financieel vlak wordt er met de cijfers gegoocheld. Er wordt vanuit binnen de club alleen maar steeds meer onzekerheid gecreëerd. Een club moet binding hebben. Niet alleen naar ons de supporters toe, maar ook naar spelers en sponsoren. Tot nu toe is het allemaal vaag, wat er binnen de muren gebeurd en dat veroorzaakt onzekerheid. Dit is ook de reden waarom Xander onze club moet verlaten voordat het te laat… Lees verder »

jw

Complimenten voor het stuk.
Amateurisme en haantjesgedrag voert hoogtij.
Wat ik al eerder aangaf, het zou mooi zijn als de directie weer gaat bestaan uit mensen met een blauw wit hart in plaats van een mega EGO.
Een opmerking wil ik wel maken; hetzelfde blauw witte hart wil je ook zien bij alle supporters. Een klein groepje verkloot het voor de rest, het zou het supporterscollectief sieren als ze hier nadrukkelijker afstand van neemt. Rest helemaal prima, bedankt.

Barto

Van Polen zet boel op scherp in Zwolle: “Eensgezind proberen PEC in Eredivisie te houden” Op het veld gaat het redelijk bij PEC Zwolle, maar daarbuiten gaat er veel mis. Aanvoerder en clubicoon Bram van Polen vond het afgelopen dan ook even nodig om zijn mond open te trekken, met de bedoeling alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Hij kreeg veel reacties op zijn spraakmakende interview in het AD. “Ja, ook wel veel positieve. Van mensen vanuit de club die het herkenden. Mensen gingen daardoor wel weer met elkaar in gesprek en daar was ik wel blij mee.”… Lees verder »

Rick2

Bedankt voor moeite die er voor dit stuk is genomen, complimenten. Heel gedetailleerd en soms wellicht wat te maar wel goed te lezen. Wel is het soms lastig in te schatten als buitenstaander wat de volledige waarheid is. Met name het stuk rond supporters/veiligheid is voor mij onduidelijk. Wel mis ik het stuk zelfreflectie dat veel maatregelen niet nodig waren geweest als sommige supporters zich goed gedragen hadden. Wat losstaat van het feit dat de club faalt in het totale supportersbeleid. Over de sponsors blijft onduidelijk wat jullie punt is, het stuk uit de Stentor is door meerdere sponsors al… Lees verder »

SuperZuurman

Ben wel vaker kritisch geweest hier op de stukken en dan met name op de zelfreflectie van bepaalde supporters groepen. maar hier staan wel verhalen bij waar ik ook wel jeuk van krijg en wat mijns inziens goed onderbouwd is, jammer om te lezen, maar ik denk wel noodzakelijk om te publiceren.

SuperZuurman

En complimenten voor de tijd en moeite die hier ingestoken is.

Marco ten Kate

Ik voel toch de behoefte om kort te reageren op het gedeelte over de omroep bij het “racisme” incident. Ik vind het vreemd en tegelijkertijd ook totaal niet relevant dat mijn politieke voorkeur er bij wordt gehaald. Afgezien van het feit dat jij (ik weet niet wie dit stuk heeft geschreven) niet weet waar mijn voorkeur ligt, moet het, als het om racisme in stadions gaat, volgens mij sowieso niets uitmaken welke politieke voorkeur iemand heeft. Neemt niet weg dat ik moet erkennen dat de woordkeuze op dat moment wellicht niet helemaal handig was en het wat specifieker betrokken had… Lees verder »

Sambucaboy

GroenLinks? Aan je reactie te lezen

Marco ten Kate

Fout gegokt, kom niet aan mijn karbonaatje of balletje gehakt…

Sk.l.

Leuk verhaal. Ondertussen blok je iedereen die jou ook maar een beetje kritiek geeft of aanspreekt op je uitlatingen.

Is Xander al weg?

Marco ten Kate

Goeie reactie… fijne avond.

SuperZuurman

Ik zit net is even door je Twitter account te bladeren , en eerlijk gezegd ik zie de relevantie wel. Waar jij op Twitter miljoenen mensen wegzet als zijnde dat ze niet helemaal goed zijn als ze op een bepaalde partij stemmen, zet je met hetzelfde gemak meer als 10 duizend mensen weg als racist, met je uitspraken. Ik persoonlijk lees nu voor het eerst dat de protocollen aangepast zijn. (Lees hier nu tussen de regels door: sorry dames en heren wij hebben dat totaal verkeerd gedaan, echt sorry!) Das echt wel mosterd na de maaltijd, was echt noodzakelijk geweest… Lees verder »

Sloahlippuh

Beste Marco,

Jouw reactie is zoooo typerend aan wat er allemaal fout gaat binnen de club en in “bepaalde kringen” rondom de club/maatschappij…
Je voelt de behoefte om te reageren, waarschijnlijk omdat je je aangevallen voelt, maar het eerste wat je doet is eerst met het vingertje gaan wijzen wat ze jou allemaal wel niet van betichten (terecht of onterecht doet hier niet te sprake)
Als je de alinea nu eens omdraait, en begint met het toegeven dat je niet helemaal handig bezig was, komt het allemaal een heel stuk anders over!

Tinusz

Wat mij opvalt in het verhaal is de persoonsverwisseling, de ironie. Had iemand dezelfde zonnebril en hoody op? Nee, het is niet gezellig bij PEC momenteel, teveel negativiteit aangewakkerd ook door de Stentor. Adriaan heeft te groot gedacht, terwijl we daar toch al eerder van genezen waren. En nu roken de puinhopen nog na en is het op vele fronten onrustig.

Sk.l.

Bizar dat Visser nog steeds de stront krijgt. Xander heeft de slaperds flink gehypnotiseerd via de kanalen. Haal je ogen uit je kont. Xander is verantwoordelijk voor hoe het nu gaat en hij MOET weg.

Barto

De laatste paar seizoenen toen Visser aan het bewind was, ging het al mis op ieder vlak binnen de organisatie. Visser zag het allemaal aankomen en heeft met een afscheidsfeestje van 120.000 euro afscheid genomen. Dat was een schande gezien de slechte financiële situatie waarin de club zich destijds bevond. Doet Xander het goed? Nee. Hij is niet capabel genoeg om de malaise op te lossen waarin onze club zich nu bevindt. Daarom moet hij exit. Onze club moet totaal schoon schip maken door een reorganisatie.

Tinusz

Eredivisie of Eerste divisie, dat moet niet uitmaken. Club moet niet omvallen door luchtfietserij/ijdeltuiterij, daar zijn we al eerder geweest. Xander heeft te weinig rechtstreeks contact met de ´harde kern´, dat is hem aan te rekenen en de ´harde kern´ heeft zich van zijn slechtste kant laten zien over een langere periode. Een patstelling tot gevolg. Pérez de Cuéllar zou er een zware kluif aan kunnen hebben om dit weer vlot te trekken.

peczwollefan

Beide artikelen sterk geschreven! Hopen dat er nu eindelijk ook eens iets gaat veranderen, dit moet toch ogen openen binnen de club zou je zeggen. Ik hoop vooral dat de sfeer snel terug is in het stadion. Dat je op wedstrijddagen de spanning voelt, het er naar toe fietsen, met een biertje op je plek gaan staan, zingen, schelden, springen en uiteindelijk een kolkend stadion, en naar huis gaan met 3 punten. Dat mis ik toch wel het meest. Bij mij is de afgelopen tijd het plezier in het bezoeken van de wedstrijden sterk gedaald, grotendeels ook door de beperkingen… Lees verder »

ZuidjeKlikKlak

Goed stuk. Hoewel je bij een zn stuk van een supportersplatform vaak moet nadenken over objectiviteit, lijkt me dat hier totaal niet van toepassing. Ik schrik eigenlijk van de staat van de club. Je weet dat het niet best gaat, maar dat je als supporter zo wordt voorgelogen is een schande. Laat dit een wake up call zijn voor xander en het bestuur. Laat hem zn eigen en andermans bende oplossen, of stap op. Achteraf blijkt de beslissing om arjen jansen niet definitief aan te stellen nog stommer dan toen gedacht

Dr. Schupp

Respect voor het werk wat hierin zit!

Laatst bewerkt op 2 maanden geleden door Dr. Schupp
pecfan

Ik ga een snipperdag opnemen om dit stuk eens goed te kunnen lezen. Wat een wark.

Eli

Lol, Lezen is nog makkelijk, probeer het eens te schrijven:) Deze twee stukken waren in pakweg 10 jaar pec.nu by far het moeilijkste om op papier te zetten.

Laatst bewerkt op 2 maanden geleden door Eli
Barto

Knap gedaan.

Sloahlippuh

Grote klasse! Ben erg benieuwd naar het volgende stuk

pecfan

Ik heb twee boeken geschreven dus weet er alles van. Maar respect hoor!!!