Bram van Polen verwees er al naar: de onrust in Volendam. Als dat iets heeft laten zien, is het wel dat voetbalclubs, met name BVO’s, complexe organisaties kunnen zijn. Het is een omgeving van ego’s, waar mensen vaak eerder over elkaar dan met elkaar praten. Bram vindt het als speler maar lastig en benoemt dat dit ten koste gaat van de resultaten. Maar ook wij als supporters bevinden ons vaak in een lastige positie: emotioneel betrokken, financieel geïnvesteerd, maar operationeel buitengesloten. Het probleem dat Bram ziet is vele malen groter dan het conflict tussen Xander en de jongens van FEU Zwolle.
De afgelopen weken zijn er berichten naar buiten gekomen waarbij wij hebben opgemerkt dat er in ieder geval voor de supporters behoefte aan meer context is. Wij hebben intern bij de club er vaker op aangedrongen om de supporter niet voor de gek te houden en eerlijk en transparant te zijn. Maar helaas hebben wij de club hier het afgelopen twee jaar nog niet op kunnen betrappen, het is blijkbaar te verleidelijk om met een simpele woordspeling de supporter op het verkeerde been te zetten en mooi weer te spelen. In dit stuk proberen wij de supporters over de achtergrond te informeren. Hoewel wij zo zorgvuldig mogelijk zijn geweest, is het noodzakelijk te benadrukken dat wij niet alles weten en hierbij afhankelijk zijn van bronnen. Wij zullen het in twee delen publiceren. In het eerste deel leggen wij de recente bestuurlijke geschiedenis uit, waarbij in het tweede deel wordt gekeken naar wat het zogenoemde Comité heeft aanbevolen en hoe het nu echt met de club gaat. #samenpeczwolle maar dan ook echt, zonder boete clausules in schimmige NDA (een overeenkomst die het delen van informatie beperkt). Gewoon in alle eerlijkheid. Er valt zoveel te vertellen dat het lastig was om een startpunt te kiezen. De club lijdt namelijk al jaren onder ego’s. Echter zijn alle betrokkenen het erover eens dat de degradatie een recent en belangrijk kantelpunt was.

Marcel Boudesteyn’s uitgestelde exit:
Op 11 mei 2022, met nog één wedstrijd te gaan, degradeerde PEC na 10 jaar aanwezigheid uit de Eredivisie. Uiteraard betekende dit het startschot voor een periode van onrust. Op 12 mei gaf Marcel Boudesteyn, die op dat moment krap 6 maanden Algemeen Directeur was, in de media aan dat er moeilijke beslissingen genomen moesten worden, dat er 4 tot 5 miljoen bezuinigd moest worden maar dat hierover eerst verder intern overleg zou plaatsvinden. Op de vraag wat de impact voor het personeel zou zijn reageerde hij; “Er liggen verschillende scenario’s open, we hebben een plan waar we mee bezig gaan. Voor de korte termijn is er niks aan de hand.” Van bronnen vernamen wij dat er op 16 mei een overleg met de Raad van Commissarissen (RvC) gepland stond, waarbij Marcel zijn plan(nen) zou gaan presenteren. Bijna gelijktijdig ontvingen wij ook het bericht omtrent een heel ander overleg, namelijk een overleg vanuit het RvC, betreffende het functioneren van Marcel zelf. Dit overleg, gepland op 17 mei, zou plaatsvinden met het RvC en verschillende belanghebbenden die namens een groep medewerkers en stakeholders hadden aangegeven het vertrouwen in Marcel te willen opzeggen. Aanleiding zouden klachten over het functioneren van Marcel zijn, van zowel interne medewerkers als diverse stakeholders. Wij benoemden onderling dat als PEC.nu al lucht van dit gesprek heeft, dit zeker ook bij Marcel bekend zou zijn.

Het overleg vond uiteindelijk op de 17e plaats maar daaraan kwam abrupt een einde als blijkt dat er tijdens het gesprek, berichten binnen kwamen over ontslagen die op de club plaatsvonden. Van de groep die hun banen zouden verliezen, zaten een aantal initiators die Marcel weg wilde hebben. Een heuse machtsstrijd leek gaande. Volgens de betrokkenen die wij spraken gaf het RvC de indruk hiervan niet op de hoogte te zijn, en dat tijdens het overleg de dag ervoor (nog) niet met het ontslag had ingestemd. Bovendien werd al snel duidelijk dat de manier waarop dit gebeurde, in alle haast, mogelijk in strijd was met het beginsel van goed werkgeverschap, zoals voorgeschreven door het UWV. Ondertussen had Marcel het in de Stentor over het feit dat de maandag ervoor er een gesprek tussen de directie (hijzelf) en het RvC had plaatsgevonden. En gaf hij een opvallende quote “Ook naar de invulling van de directie wordt gekeken. ,,Voor alles en iedereen geldt dat we gaan evalueren, dus ook voor onszelf.’’ Het RvC wenste eerst met Marcel in gesprek te gaan alvorens het gesprek over Marcel verder zou plaatsvinden.

Rapportage ZSC
Wat op dezelfde dag volgde was een rapportage vanuit de stakeholders en het Zwolsch Supporters Collectief (ZSC) aan de RvC. In deze rapportage kwam naar voren wat tijdens van het overleg had moeten worden besproken. Nu het verhaal op papier stond, moest er actie worden ondernomen, zo was de gedachte. Uit de rapportage kwamen er verschillende zaken naar voren, maar het was overduidelijk dat er binnen de organisatie zoveel onrust heerste dat de eindverantwoordelijke te allen tijde ter verantwoording geroepen moest worden. Hier zijn enkele fragmenten uit de rapportage:

  • Door vele kantoormedewerkers wordt gesproken over angstcultuur en onveilige werksituatie. Dit komt bij ons via meerdere kanalen binnen. Wij beseffen ons dat dit grote woorden zijn, maar na gesprekken met vele medewerkers van PEC en vrijwilligers van PEC kunnen wij het niet anders noemen. Vooropgesteld, er zijn geen signalen dat er misstanden hebben plaatsgevonden op basis van fysiek contact! In de huidige maatschappij is het uiterst belangrijk om dit aan te geven. Er is vanuit het ZSC ook geen enkele intentie om de mens achter de AD te beschadigen. Het gaat in deze puur om zijn handelen als AD. Zijn handelen haalt bij vele werknemers het bloed onder de nagels vandaan en leidt tot woede en verdriet. In bepaalde gevallen gaat het om zijn taalgebruik en het plaatsen van zijn fysiek in de ruimte. Dit heeft bij sommige medewerkers verlammend gewerkt. Dit is ook iets wat bij de persoon hoort maar vanaf het moment dat de druk op zijn functie is toegenomen vaker voorkomt en heftiger is.
  • Het komt ons ter ore dat hij zijn handen niet zo vrij heeft als dat hij bij zijn
    aanstelling heeft gezegd. De AD is nauwelijks op kantoor en op woensdagen is hij onbereikbaar. Door het kantoorpersoneel wordt bijgehouden hoeveel uur hij per week aan Be Quick besteedt, laten we zeggen gemiddeld 12 uur
  • Afkoopsom Mike Willems: in deze maanden lijkt het of hij Mike Willems wil lozen en wordt er tegen diverse sponsoren specifiek een afkoopsom genoemd van het contract van Willems. Wederom onprofessioneel en bijzonder onhandig
  • Doordat afspraken op papier/mail uitblijven komt steevast terug dat hij mensen erop wijst dat ze niet doen wat is afgesproken en wordt steeds de schuld bij anderen gelegd.
  • Het vertrek van de Algemeen Manager zette intern de zaken al op spanning en door het aannemen van een Manager Innovation die niet ter vervanging is van de Algemeen Manager maar wel ineens meerdere taken overneemt uit dat takenpakket neemt de onrust toe.
  • Hij is door meerdere MT leden aangesproken op het ontbreken van een plan richting 1e divisie. Hier heeft hij geen transparantie over gegeven en elke vorm van visie ontbreekt. Vaak wordt geantwoord dat hij nog de puinhopen van zijn voorganger, doelend op de afgetreden Voorzitter, aan het opruimen is. Ons wordt langzaamaan duidelijk dat hij gaten met gaten aan het dichten is en zijn dolende leiderschap de puinhoop veroorzaakt

Naar aanleiding van deze rapportage beloofde de RvC een onderzoek in te stellen. Echter, na het ontslag zat de angst er behoorlijk in, en niemand van de medewerkers voelde zich vrij genoeg om openhartig te spreken. Wat duidelijk werd, was dat de RvC als waarnemers van PEC geen volledige controle uitoefende. Terwijl het onderzoek nog liep, stapten de eerste leden van de RvC al op, waarna de raad gestaag kromp. Het werd steeds duidelijker dat de RvC-leden uiteindelijk zouden vertrekken en dat het Stichtingsbestuur, een elegant woord voor de houders van de minderheidsaandelen, de leiding zou overnemen.

Stichtingbestuur neemt de macht
Nadat de eerste leden van de RvC waren opgestapt, namen Meine en Frans het initiatief en gingen zij in gesprek met het ZSC. Tijdens het gesprek werd meteen de positie van het Stichtingsbestuur zelf besproken. Want hoe kunnen houders van minderheidsaandelen van 7% de eindverantwoordelijken zijn? Is hier geen sprake van belangenverstrengeling? Er was immers vastgelegd dat PEC nooit een meerderheid van haar aandelen zou verkopen, met de gedachte juist dit te voorkomen, zodat PEC niet de zoveelste speelbal van enkelen zou worden in plaats van velen #samenpeczwolle toch? Beide heren beloofden een oplossing te vinden voor de chaos bij de club, de huidige structuur niet te ambiëren en open te staan voor verandering hiervan. In de media verscheen hier een artikel over daarin verbaast Philip Wagner, hoogleraar Global Economy & Governance en algemeen directeur van Wagner & Company, zich over de structuur van de club, waarbij dezelfde mensen meerdere posities bekleden en sponsoren bestuursverantwoordelijkheid dragen. De econoom plaatste daarnaast vraagtekens bij de dubbele pet van Breemhaar en Van der Kolk. ,,Een sponsor heeft het belang van naamsbekendheid en het ontwikkelen van zijn merk. En is daarmee niet automatisch een goede voorzitter die het hele clubbelang dient’’, zegt Wagner. ,,Als men de raad van commissarissen ertussenuit haalt, stelt dat juist hogere eisen aan de voorzitter van de stichting.”

Allemaal uit noodzaak geboren en bovendien tijdelijk aldus Meine en Frans.
Over het algemeen werd aangenomen dat Marcel zijn positie onhoudbaar was geworden. En hoewel Meine en Frans aangaven nog met enkele stakeholders te moeten overleggen, werd de indruk gewekt dat het vertrek van Marcel aanstaande was. Tijdens het gesprek werd daarnaast de optie van een mogelijke tijdelijke aanstelling van Arjan Jansen besproken. Arjan Jansen begon enkele weken later op 1 juni als Algemeen Directeur bij PEC Zwolle.

Daarmee leek Marcel’s periode bij PEC na een half jaar te eindigen, maar niets was minder waar. Op 21 juli kwam naar buiten dat niet Marcel, maar technisch manager Mike Willems – op zichzelf niet vreemd bij een degradatie – opzij werd geschoven als technisch manager, waarna Marcel vanuit de functie van Technisch Directeur zijn werkzaamheden zal overnemen. Heel even over Mike: de manier waarop PEC afscheid van hem nam, is niet goed. Later won hij geheel terecht de rechtzaak hierover. Maar de manier waarop Mike met PEC is omgegaan, is net zo goed dramatisch. Vanaf het moment dat Adriaan vertrok en Marcel kwam, hebben beide mannen hun ego’s voor het clubbelang gezet. Continu werd er tegen derden negatief over elkaar gesproken. Het gevolg: zelden kwam er zoveel informatie over elkaar naar buiten wat ten koste ging van de club.

Doordat Marcel geen impact op de operatie zou hebben, zou zijn voetdruk binnen de organisatie voortaan beperkt blijven. De clubbestuurders Meine en Frans gaven hierbij intern de volgende uitleg: Voor het voorbestaan van PEC is het noodzakelijk dat het verblijf in de KKD bij één seizoen blijft en dat PEC zo snel mogelijk weer promoveert, daarvoor heb je rust en geld nodig. Zij hebben met meerdere mensen gesproken, waarna met name deze oplossing als beste naar voren kwam. Beiden mannen kozen de in hun ogen beste oplossing in een bijna onmogelijke situatie. In de wandelgangen dook als snel het bericht op dat Dick Schreuder zijn lot aan die van Marcel had verbonden. Met Dick & Marcel die de technische lijnen uitzetten, een nieuwe Algemeen Directeur en financiële rust in de vorm van een persoonlijke borgstelling van 2.2 miljoen van gezamenlijk Meine en Frans zou de basis voor directie promotie gelegd zijn.

In een poging het ZSC achter dit idee te krijgen, deden Meine en Frans bovendien een aantal mondelinge beloftes. Zo zouden zij de Supportersvereniging en ZSC actief bij het aanstellen van de nieuwe Algemeen directeur betrekken en zouden zij open staan voor een zetel voor een vertegenwoordiging van de supporters én stemden zij in met een door het ZSC in de rapportage voorgestelde comité van aanbevelingen die de organisatie en organisatie structuur (met name de rol van Meine en Frans) zou doorlichten. De Supportersvereniging en het ZSC hoorden dit verhaal aan, zij voegden er met tegenzin eraan toe dat Marcel, zodra het rustiger zou zijn, alsnog het veld zou moeten ruimen.

Stapje terug PEC.nu
Als PEC.nu hebben wij besloten een stap terug te zetten en niet meer actief met Marcel te communiceren. Wij hadden dat jaar meerdere kritische stukken gepubliceerd en voelden dat PEC behoefte had aan meer rust. Helaas zagen wij in deze periode de ene na de andere clubmannen en vrouwen de deur bij PEC achter zich dichttrekken. Het merendeel van het managementteam, de hoofdjeugdopleidingen, de persvoorlichting en een flink aantal vrijwilligers besloten PEC vanwege de bovengenoemde situatie te verlaten. Misschien zou dit ruimte kunnen bieden voor een nieuwe start; daarbij helpt het niet als PEC.nu met nieuwe informatie naar buiten blijft komen.

De tijdelijke oase van rust onder Arjan Jansen
De komst van Arjan zorgde voor een frisse wind binnen de organisatie. Hij was immers in een eerdere periode al 10 jaar lang vanuit diverse functies onderdeel van PEC en wist de vinger moeiteloos op de zere plek binnen de organisatie te zetten. Hij trok meerdere mensen van en rondom de club in -noem het- kamer sessies en benadrukte het (club)belang van samenwerken. Hij probeerde de negatieve spiraal op de club te beslechten en schreef een plan van aanpak met aanbevelingen voor Meine en Frans. Arjan stopte niet onder stoel of banken graag de functie voor een langere periode te ambiëren en sprak hierover openlijk met Meine en Frans. Ook het ZSC en Supportersvereniging waren, mede vanwege de goede geluiden uit de organisatie positief gestemd en drongen bij Meine en Frans aan op een langer verblijf van Arjan. Zowel Arjan en het ZSC kregen positieve signalen terug. Maar niet voor het eerst bleek het Stichtingsbestuur onnavolgbaar: op PEC.nu schreven wij hierover:

Arjan was druk bezig om de overgebleven mensen weer samen te brengen en zelfs foutief ontslagen personeel werden weer aangenomen. Zo op het oog ging het Arjan allemaal prima af, geholpen door een record aantal verkochte seizoenkaarthouders, een beschikbaar spelersbudget, connectie met de achterban en rust in de organisatie kon de club eindelijk omhoog kijken en met vertrouwen voor promotie gaan strijden. In de wandelgangen stopte Arjan bovendien niet onder stoelen of banken dat hij graag structureel als Algemeen Directeur bij PEC zou willen blijven. De gesprekken hierover met Meine en Frans zouden zelfs al in een afrondende fase zijn. Koek en ei, tot gister een personele BBQ plaatsvond waarbij kenbaar werd gegeven dat PEC toch een andere weg inslaat. Waarna Arjan vrijwel meteen van het toneel verdween.

Komst Xander:
Op 15 juli, 2022 werd schijbaar vanuit het niets de 46-jarige Xander Czaikowski gepresenteerd als de nieuwe algemeen directeur PEC Zwolle. Werkelijke iedereen was hierover verrast. Veel konden wij niet over Xander vinden, via Google kwam er een foto van Xander in een Ajax shirt naar voren. Verder hoorden wij dat hij de zoon van een Zwolse tandarts is, en een voormalig directeur van Talpa’s audio- en videocontent. Hij was verder, volgens de mensen die wij spraken, geen bekende op de club. In zijn introductie deelde het Stichtingsbestuur de hoop dat Xander met zijn achtergrond en ervaring alle belangrijke stakeholders binnen en rondom de club verder kan verbinden. Vanuit PEC.nu stonden wij overigens niet eens zo negatief tegen nieuwe ogen op de organisatie, echter zette wij vraagtekens bij de haast, de wijze waarop en waarom voor Xander en niet voor Arjan is gekozen. Goed, de club wilde een professionele organisatie opzetten, sportief doorgroeien, financieel gezond worden en blijven en op innovatief vlak de nodige stappen zetten. Daarbij kreeg Xander als opdracht op rust in de interne organisatie te brengen. Dit is, als wij de medewerkers horen, enigsinds gelukt.

Samen met Marcel vormt hij vanaf September 2022, de tweekoppige directie van PEC Zwolle. Voor zo’n dergelijke functie is het gebruikelijk dat diverse stakeholders vanuit bijvoorbeeld de businessclub, supportersvereniging en organisatie met een kandidaat in gesprek gaan alvorens iemand definitief wordt aangenomen, en hoewel de aanstelling van Marcel, een jaar eerder, heeft aangetoond dat dit geen waterdicht proces is, was dit proces, tegen de afspraken in, bij Xander helemaal niet gevolgd. Diverse gebruikelijke stakeholders waren niet geraadpleegd en het Stichtingsbestuur had blijkbaar geen actieve herinnering aan, hun beloftes aan het ZSC en Xander werd er even tussen geduwd. Ook van de belofte van een Comité of een beweging richting bestuurlijke inbreng vanuit Supporters leek in de maanden daarop niets terecht gekomen.

Brandbrief ZSC
Na een periode van aandringen en onrust waaronder een statement van FEU waarin zij in een schreven dat ‘Meine en Frans hun eigen plannetjes hebben’ en ‘hun koers bepalen voor onze club zonder dat hier een vorm van controle of toezicht op is’. Publiceerde het ZSC een publieke brandbrief gericht aan het Stichtingbestuur op pec.nu. Daarin werd een opsomming van hun zorgen gedeeld, werd er om nakoming van de afspraken gevraagd en werd de komst van Xander tegen het licht gehouden en gevraagd om deze beslissing terug te draaien. Er was immers een proeftijd. Ook waren er steeds meer geluiden over financiële tekorten en het gebrek aan een duidelijk plan. Zelf reageerde Xander in zijn introductie interview met de Stentor hier laconiek op:

,,Je moet er niet te zwaar aan tillen. In de mediawereld, waar ik vandaan kom, hebben mensen ook hun mening klaar. Dus ik ben die dynamiek en hectiek wel gewend en vond het meevallen hoe heftig het was, ik wist waar ik aan begon. Vaak wordt er snel iets geroepen, terwijl mensen niet weten wie de persoon echt is en waarom een bepaalde keuze is gemaakt.

Het Stichtingsbestuur nam de brief serieuzer en besloot met Friso Schotanus als vertegenwoordiger van het ZSC in gesprek te gaan. Vervolgens postte PEC Zwolle de uitkomst van het gesprek op de website van peczwolle. Er werd een start van het Comité van aanbevelingen en nogmaals de bevestiging dat het Stichting bestuur ervoor open staat om één van de vijf bestuurszetels in te vullen door iemand die de supporters vertegenwoordigt, of hiervoor een extra zetel in het leven te roepen.

Namens het supporterscollectief reageert Friso Schotanus op het overleg: ,,Meine Breemhaar en Frans van der Kolk hebben tijdens ons gesprek geschetst hoe de huidige bestuursstructuur tot stand is gekomen na de degradatie. Zij hebben aangegeven open te staan voor het initiatief van het collectief om een comité van aanbeveling in het leven te roepen dat de huidige structuur onder de loep kan nemen. Dit comité kan aanbevelingen doen en de club stelt zich daar voor open. Ook is PEC Zwolle bereid dit comité te faciliteren. De opdracht aan het supporterscollectief is met een voorstel te komen voor de invulling en taakstelling van zo´n werkgroep.”

,,Verder staat het bestuur ervoor open één van de vijf bestuurszetels in te vullen door iemand die de supporters vertegenwoordigt, of hiervoor een extra zetel in het leven te roepen. In het gesprek heeft de directie ook aangegeven transparanter met de achterban te willen communiceren. Komende weken zal het collectief een start maken met het formeren van een comité van aanbeveling. Verder willen we op korte termijn een forumavond houden voor supporters waarbij de directie tekst en uitleg kan geven over de actuele gang van zaken binnen de club.”

,,Ook gaan wij als collectief aan de slag met het opstellen van een procedure om een supportersvertegenwoordiger voor in het bestuur te kiezen. Hierbij trekken wij graag samen op met de supportersverenging van PEC Zwolle. Wij kijken terug op een vruchtbaar gesprek waarbij we elkaar met open vizier tegemoet zijn getreden. Wij kijken met vertrouwen vooruit naar een verbetering van de huidige situatie bij onze club.”

Wat destijds voor het ZSC nog niet duidelijk was, dat het Comité voor hun start een stevige NDA met boetes moest ondertekenen en dat PEC hiermee de volledige wijze van externe communicatie naar zich toetrok. Onze feedback op het Comité is dat dit getekend is zonder het ZSC, toch de initiators, hiervan op de hoogte te stellen, waarna een situatie ontstond waarbij het Comité niet meer inhoudelijk met het ZSC “mocht” praten. Daarmee loert het gevaar van rapport, een intern rapport, met naar verluidt goed onderbouwde punten van neutrale zwaargewichten, die mogelijk in de stoffige la van Meine, Frans en Xander zal belanden waarvan de details nooit naar buiten zullen komen.

Vertrek Marcel en komst Mark Coonen
Wij weten er overigens het fijne niet van. Alleen dat tussendoor in augustus 2023, duidelijk werd dat Marcel als Technische Directeur de club per 1 september heeft verlaten. Zijn taken als technisch manager worden nu ’tijdelijk’ waargenomen door Mark Coonen. Mark Coonen kwam kort daarvoor binnen via Dick Schreuder om de scoutingsafdeling te versterken. Zelf wil Coonen graag technisch manager blijven zo gaf hij aan in de Stentor.

Tot zover de bestuurlijke geschiedenis van PEC Zwolle. In het tweede deel zullen wij ingaan op hoe het momenteel met de club gaat.

3.9 27 stemmen
Artikel waardering
Deel dit artikel
Abonneer
Laat het weten als er
9 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Barto

Davy van den Berg jaar langer bij PEC Zwolle PEC Zwolle heeft vlak voor de winterstop de optie in het aflopende contract van Davy van den Berg gelicht. Dat betekent dat de middenvelder uit Uden nu tot medio 2025 onder contract staat bij PEC Zwolle. Van den Berg kwam vorig jaar over van FC Utrecht en groeide bij PEC Zwolle uit tot basisspeler. Dit seizoen scoorde hij drie keer in vijftien wedstrijden. Het was belangrijk dat PEC de optie in het contract van de speler zou lichten voor de winterstop, om te voorkomen dat de speler tijdens de komende transferwindow… Lees verder »

jw

Uitgebreid en goed verhaal. Duidelijk dat veel zaken vreemd gaan. Jammer. Het is allemaal weinig professioneel en tegenstellingen worden eerder uitvergroot dan dat met elkaar wordt gesproken over structurele oplossingen. Amateuristisch en verre van transparant. Met betrekking tot het operationele verlies, de Stentor houdt er van om de zaken op te blazen en de redactie is heel duidelijk anti PEC. Zeer kritisch over alles bij PEC, gewoon uit principe. De werkelijkheid is dat vrijwel alle clubs in de eredivisie een operationeel verlies hebben. De clubs in de eredivisie bestaan grotendeels uit clubs met operationeel verlies wat door verkopen van spelers… Lees verder »

Barto

PEC Zwolle heeft vanmiddag een besloten oefenwedstrijd verloren met 4-0 van FC Twente.

mirakelorakel

E I N D E L I J K ! ! De kuddevolgende, kritiekloze ‘echte’ supporters krijgt het ook door. Wat ik al 15 mnd geleden voorspelde, rond november ’23 is het hommeles bij PEC gaat waarheid worden. Ipv, ook gelet op mijn uitmuntende trackrecord vwb anslyses en posts hier, de kritiek ter harte te nemen en in te grijpen wordt je voor van alles uitgemaakt. Reageer je hierop met gelijke munt krijg je een ban. FOEI. Kritiek mag niet. Liever geeft deze site ruimte aan onzinnige uitlatingen als: TEGEN ALLE STADIONVERBODEN. En geeft men ruimte aan ‘echte supporters’ die… Lees verder »

Sloahlippuh

Ik denk niet dat jouw analyses je een ban hebben opgeleverd….

fubar82

Ja, interessant om te lezen.

Heel mooi als alle neuzen (eindelijk) weer dezelfde kant opgaan en er ook open en transparant gecommuniceerd wordt vanuit de club.

Merk zelf vooral dat ik gedoe-moe ben en ook het gevoel te hebben als supporter toch geen invloed te hebben op alle onrust. Wel veel herkenning in wat Bram zegt en denk dat zoals de onrust de spelersgroep beïnvloedt, dit ook op de supports en sfeer doorwerkt.

Stationsbuurt

Mooie samenvatting en ondanks dat het onmogelijk om als ‘outsider’ een volledig beeld te krijgen van de situatie is bovenstaand stuk razend knap. Toch mist er nog wel een gedeelte en dat is de periode Visser. Hierin is de basis gelegd voor financieel wanbeleid en het optuigen van een club waarbij winst van aandeelhouders altijd boven continuïteit gaat. Er zit helaas maar 1 ding op (behoudens de Deux Machina dat er opeens 15 miljoen in de club gepompt wordt door een supporters/sponsor die daar niets voor terug hoeft…) en dat is terug naar de basis. Eerste Divisie, jeugd, afgevallen talenten… Lees verder »

markizo

Helemaal mee eens. De problemen en neerwaartse spiraal is begonnen na de succesvolste periode in de clubgeschiedenis onder Adriaanse. Goed werk geleverd tot bekerwinst, Europees voetbal, JC Schaal. Maar bij succes horen ook grote missers. Het goede merk PEC heeft veel mensen en sponsoren aangetrokken, maar ook die met wazige contracten. Veel toezeggingen maar niets concreet op papier. De Robey Sport affaire, de Spelersfondsen 1.0 en 2.0 en de overambitie van een aandelenplan met zelfs een bezoekje aan wat Arabische vrienden met als tussenpersoon Wesley Snijder. In plaats van geld te genereren zijn de langlopende schulden opgelopen door grote en… Lees verder »

Barto

Helemaal met jou eens. Ik wilde ongeveer bijna hetzelfde verhaal hier plaatsen, maar dat hoeft dus niet meer.