In de afgelopen periode is het klankbord, waar PEC.nu onderdeel van is, geïnformeerd door Adriaan Visser (voorzitter) en Gerard Nijkamp (technisch directeur) over een nieuw vijf jarig ontwikkelplan voor de periode van 2019-2024. In dit plan toont de voorzitter ambitie door uit te spreken dat PEC Zwolle in deze periode moet gaan strijden voor plek 4 t/m 8. Een ambitieus plan waarin Visser ook uitlegt hoe dit gerealiseerd moet gaan worden. In het plan staat beschreven dat PEC Zwolle 40% van haar aandelen wil verkopen aan investeerders, met een totale waarde van 20 miljoen euro. Met dit geld is de club ervan overtuigd met gerichte investeringen een stap omhoog te kunnen maken, met het uiteindelijke doel om aan te sluiten bij de subtop. Het woord “investeerders” zorgt voor veel allergie onder de mondiale voetbalsupporter. Niet geheel onterecht, zeker als je kijkt naar de kwakzalvers en miskleunen die de eredivisieclubs hebben voortgebracht. Juist om deze reden willen wij, als redactie van PEC.nu, jullie op een juiste en transparantie manier informeren over dit plan. We willen jullie allereerst meenemen naar het voorbeeld waar Visser ook naar refereert, AZ Alkmaar die hierin een ultiem voorbeeld voor PEC Zwolle moet zijn.

AZ als ultiem voorbeeld

Na de affaire en daarbij behorende faillissement van de DSB Bank (eigendom van Dirk Scheringa, tevens AZ-supporter) was daarmee ook AZ Alkmaar failliet verklaard. Op 1 juni 2010, nadat AZ op 21 oktober 2009 officieel failliet is verklaard, neemt de stichting AZ Alkmaar alle aandelen over voor het symbolische bedrag van 1 euro. In deze periode vind de stichting een grote groep Noord-Hollandse ondernemers die gezamenlijk het huidige AFAS-stadion kopen en zo’n 20-25 miljoen in de club injecteren. Dit geld is besteed om de club te hervormen, de jeugdopleiding uit te bouwen en de spelersgroep, ondanks de vele gedwongen verkopen, gelijk te houden.

Wat heeft het de club nu 8 jaar later gebracht? AZ Alkmaar is de 4e club van het land, met de 3e inter- en nationale erkende jeugdopleiding en stromen er nu jaarlijks 3 tot 4 jeugdspelers met succes door naar het eerste elftal. De jeugdopleiding wordt door menig voetbalkenner geroemd. AZ Alkmaar investeert zo’n 700.000 euro per jaar in de jeugdopleiding, heeft een begroting van 23 miljoen euro en biedt aan 17.023 supporters onderdak tijdens de thuiswedstrijden. Visser heeft benadrukt dat AZ, als voorzitter, een perfect voorbeeld is om te volgen, mede vanwege de organisatorische hervorming en het fundament die het daarmee voor de club is. We kennen allemaal de ‘cowboys’ uit Kerkrade, Arnhem, NEC, Enschede en Den Haag, maar dat kan voorzitter Visser allerminst bekoren. Deze clubs hebben naar de mening van Visser weinig oog voor de organisatie, waardoor volgens hem niet de juiste pionnen op de juiste plek worden gezet. Een stukje mismanagement in de visie van Adriaan Visser. Visser ziet meer heil in een forse injectie in de organisatie zoals AZ Alkmaar dit heeft gedaan en zelf een eventuele degradatie financieren zodat het niet afhankelijk is van derden in het worst-case scenario. Visser heeft in één van zijn columns ook wel eens aangedrongen tot organisatorische hervorming. Bij buitenproportionele groei, zoals PEC Zwolle dit heeft gekend in de laatste jaren, heeft de organisatie hier last van. De sportieve groei gaat eenmaal sneller dan de organisatorische. Echter om dit succes vol te houden moet de organisatorische groei evenredig mee groeien. Je kunt dit dus maar beter voor zijn.

Hoe moet dit plan vorm krijgen?

Om net als de afgelopen jaren lineair te blijven groeien is de club afhankelijk van (externe) investeerders die de club kunnen voorzien van een kapitaal injectie. Het aankomend half jaar zal de club onderzoek doen om te kijken, of de genoemde 20 miljoen, voldoende draagvlak heeft en daarmee 40% van de aandelen verkocht krijgt. Het spelersfonds dat tot tweemaal is opgezet heeft bij veel supporters veel kritiek gekend. Echter moet hier ook op een andere manier naar gekeken worden. Bij het eerste spelersfonds bedroeg de waarde van de gehele selectie circa 5 miljoen euro, en steeg de gemiddelde transferwaarde met ongeveer 500.000 tot 1.500.000 euro. Het tweede fonds zorgde voor een waardestijging van de gehele selectie van 15 tot 17 miljoen euro en bedraagt de gemiddelde transferwaarde zo’n 2 tot 3 miljoen euro. De waarde van het investeringsfonds zit hem vooral in de ruimte voor de contractuele onderhandelingen. Denk hierbij aan verbetering contracten in het eerste fonds van Drost, Mokotjo, Lukoki. Het tweede fonds gaf ruimte voor het openbreken of halen van spelers zoals Thomas, Ehizibue, Sandler en Namli. Deze twee fondsen hebben de club dus ook veel goeds gebracht.

Het uitzetten van aandelen is volgens PEC Zwolle de slimste manier om tot een snelle kapitale injectie te komen, zonder hierbij hoge risico’s te nemen en lopen. Eveneens als bij het opgerichte spelersfonds zal de club door mensen gedragen worden die de club een warm hart toedragen. Een kenmerk van aandelen is dat deze verhandelbaar zijn voor een prijs die ‘de markt’ ervoor geeft of wil betalen. Ook de aandelen die PEC Zwolle uitzet zijn daarmee verhandelbaar tussen investeerder onderling. Echter mogen investeerders niet meer dan 25% van de uitgezette aandelen in hun bezit hebben. Een goede zet, en iets wat je meer ziet bij bedrijven/organisaties, zodat PEC Zwolle altijd zelf het meerderheidsbelang behoud.

Deze ongeletterde aandelen zullen de komende vier jaar vrij van dividend zijn. Vanaf het vijfde jaar keert PEC bij een positief resultaat 40% van het uit te keren dividend uit. Het is 40% omdat de overige 60% in bezit van Stichting PEC United en vrij van dividend blijven. Er kan alleen dividend uitgekeerd worden indien dit de verdere continuïteit van de organisatie niet schaadt. Zodoende is PEC zoveel mogelijk ook voor eventuele risico’s gewaarborgd. Naast dividend zullen de investeerders ook zitting in de RVC nemen.

Ongeveer 2% van de 60% aandelen die Stichting PEC United in bezit heeft zullen aan de supporters, middels een voorgesteld manifest vanuit het klankbord, toekomen. Dit manifest is mede ten doel gestelt om de clubcultuur te borgen. Ter voorbeeld en mogelijk ten overvloede: Indien dit niet zo zou zijn, kan dit betekenen dat een groep investeerders besluit de clubkleuren te veranderen of de speelplaats. Taferelen waar ze in Engeland met name mee te maken hebben gehad. In het RVC zullen drie leden uit de stichting PEC United, één vertegenwoordiger van het manifest (voorzitter supportersvereniging) en twee leden vanuit de investeerders plaatsnemen.

De aankomende periode zal het klankbord, waar PEC.nu onderdeel van is, overleggen hoe eventuele beslissingen en standpunten die betrekking hebben op het manifest in de toekomst genomen kunnen worden. Leidraad van het manifest is het blijven bewaken en borgen van de clubcultuur- en identiteit.

Onderstaand treffen jullie de belangrijkste punten (welke nog in concept is) die in het manifest komen te staan.

Manifest (conceptversie)

Historie door:
• de historie van de club met trots te laten zien en herleven;
• oud PEC’ers actief te betrekken bij de club;
• nieuwelingen op de hoogte te brengen van de rijke historie van de club.

Herkenbaarheid betekent dat PEC Zwolle:
• een vast logo en vaste clubkleuren met vaste kleurcodes hanteert;
• een vaste stijl gebruikt voor het thuisshirt, en eventueel het uitshirt;
• ernaar streeft dat de club gevestigd blijft in de gemeente Zwolle.

PEC Zwolle zal dan ook de volgende elementen bevorderen:
• het stadion en omgeving “PEC Zwolle” laten uitstralen;
• vanaf het seizoen 2021/22 op (hybride)natuurgras te voetballen;
• streven naar een maximale service en veiligheid voor de supporters;
• elementen bij thuiswedstrijden zoals opkomsttune, doelpunttune en mascotte vaststaan.
• zorgen voor goede eet- en drinkvoorzieningen;
• verwachten van supporters dat zij zich als ware ambassadeurs van de club gedragen.

PEC Zwolle wil dan ook voor en met haar supporters:
• de gelegenheid bieden om hun positieve betrokkenheid te uiten;
• open, transparant en duidelijk communiceren;
• streven naar zo gunstig en veilig mogelijke vervoersregelingen voor supporters;
• rekening houden met supporters met een beperking;
• een beleid voeren dat discriminatie en racisme resoluut afwijst en gewelddadig gedrag afkeurt.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid geldt voor PEC Zwolle, dat de club:
• van iedereen is, niet een speeltje van één individu wordt;
• toegankelijk blijft voor alle lagen van de bevolking;
• een sterke binding met de regio Zwolle behoudt;
• de voetbalacademie als prioriteit heeft;
• direct of via Regio Zwolle United het aanzien van club en spelers voor maatschappelijke projecten wordt ingezet.

Welke investeringen wil PEC Zwolle doen met de injectie?

Evenals AZ Alkmaar wil ook PEC Zwolle fors in haar selectie investeren. PEC Zwolle is hiermee instaat in een grotere vijver te vissen, waardoor verondersteld kan worden dat de kwaliteit en het niveau van de selectie alleen maar beter wordt en PEC Zwolle hiermee naar een sportief hoger plan kan tillen.

Ook zal er geïnvesteerd worden in de jeugdopleiding. Zelf opgeleide spelers zijn niet alleen financieel aantrekkelijk voor PEC Zwolle, maar hebben vaak ook meer binding met de regio, stad, club en met name achterban. Recente voorbeelden zijn hiervan van de Berg en Kingsley. PEC Zwolle wil door de investeringen in de jeugdopleiding deze uitbouwen naar mondiaal-niveau zodat deze op inter- en nationaal niveau erkend gaat worden. De ambitie is dat er op termijn jaarlijks twee tot drie jeugdspelers doorstromen naar het eerste elftal.

Daarnaast wil PEC Zwolle met behulp van de injectie de spelersgroep uitbouwen naar 28 spelers zodat de selectie ook in de breedte groeit. Ook organisatorisch zal er in de breedte gegroeid worden zoals in het plan gedeeld is. De organisatie zal verbeterd worden en uiteindelijk van 51 naar 71 FTE groeien. Een toename van net geen 40%.

Tot slot wil PEC Zwolle gelden reserveren om een ‘worst-case scenario’ te kunnen opvangen en hiermee meer spek op de botten te krijgen. Het wil hierin niet afhankelijk zijn van derden en stelt de club instaat om bij een eventuele degradatie zo snel mogelijk weer de aansluiting te krijgen. Hiermee zal zo’n 2.500.000 euro per jaar gemoeid zijn.

Wat wil PEC Zwolle hiermee bereiken?

Het doel is simpel: Stilstaan is achteruitgaan. In het huidige groeiscenario zet dit PEC Zwolle op plaats 4 t/m 8, terwijl met de huidige begroting PEC Zwolle dient te strijden om de plekken 10 t/m 11. Door deze groei zullen ook de TV-gelden toenemen, indien PEC Zwolle om de twee jaar Europees voetbal speelt zal de waarde van de selectie stijgen tot circa 60 miljoen euro. Met geld, maak je in dit geval geld. Het moge duidelijk zijn dat de ambitie van Visser is het spelen van Europees voetbal om de twee jaar, waardoor de inkomsten op diverse fronten zullen stijgen. Doordat PEC Zwolle met deze ambitie vaker Europees voetbal zal spelen zal PEC Zwolle ook minder afhankelijk zijn van eventuele transfergelden in de zomerperiode doordat deze gelden kunnen worden opgevangen door deelname aan Europese toernooien.

Resumerend:

  • Uitbreiding selectie tot 28 spelers
  • Verhoging Spelersbudget
  • Doorstromen 2a3 jeugdspelers per seizoen
  • Scouting zowel nationaal als internationaal
  • Uitbreiding organisatie van 51 naar 71 FTE

Afsluitende woord vanuit PEC.nu

Van deze plannen spat de ambitie en we veronderstellen goed dat het woord investeerders de wenkbrauwen doen fronsen bij menig supporter. Echter zijn wij van mening dat de investeringen zoals ze in het verleden zijn gecreëerd, de club geen windeieren heeft gelegd. Daarnaast zijn wij van mening dat Visser en Nijkamp ook het vertrouwen van de achterban verdienen. Beide mannen hebben de club naar een hoger plan getild waarbij het plafond nog niet bereikt is. Door investeerders te zoeken en niet een eenling die als dictator door de organisatie raast geeft dit de club een beter fundament. Door in de organisatie te investeren zal de club niet achter te feiten aanlopen bij een verdere groei en kunnen tegenslagen worden opgevangen. Dit plan zal, Visser kennende, ook niet uit de lucht zijn komen vallen en er is onderzoek naar zijn gedaan naar de haalbaarheid.

Update:

Geïnteresseerden die inhoudelijk meer willen weten over het plan, zijn vrijdag 20 juli om 16.00 uur van harte welkom in het MAC3PARK stadion. Daar wordt een presentatie gehouden door de directie van de club en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.  Belangstellenden dienen zich aan te melden via aanmelden@peczwolle.nl .

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Deel dit artikel
Vorig artikelPEC maakt gehakt van Excelsior in oefenduel
Volgend artikelAdriaan Visser stapt uit Eredivisie-stuurgroep
R.C.
Voor PEC.nu schrijf ik voorbeschouwingen, nabeschouwingen, opiniestukken en columns over PEC Zwolle en haar randzaken. Kritisch, soms hard maar altijd met het belang van de club voorop. Onafgebroken seizoenskaarthouder sinds het tweede millennium. Groundhoppen is wel een dingetje; Ierland, Schotland, Engeland, Spanje, Frankrijk, België, Duitsland, & Tsjechië.
Abonneer
Laat het weten als er
51 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
PECU

back on topic:
‘PEC op zoek naar het grote geld in de regio’
Valt te nu verwachten dat regiobedrijven structureel nog meer in PEC gaan beleggen?! zoals:
ENGIE
Wavin (Holding)
MAC3PARK (Breemhaar)
Lenferink Groep
Brouwers Groep
Scania (VW)
Wehkamp
Wensink
Molecaten
ABN AMRO Mees Pierson
of andere investeerders en firma’s
(graag suggesties van pec.nu forum)

buffelmuis

Off-topic:
Hoe is dit nou weer mogelijk? Kenneth Paal valt tegen Genemuiden uit met een hamstringblessure en heeft een paar weken later meteen weer een hamstringblessure te pakken na een tijdje rust. Conclusie: te vroeg gebracht door de medische staf. Totaal onverantwoord en amateuristisch. Voor hetzelfde geld scheurt ‘ie zijn hamstring en ligt ‘ie er een half seizoen uit. https://www.destentor.nl/pec-zwolle/hamstring-zit-pec-zwolle-back-paal-opnieuw-dwars-donderdag-mri-scan~a87333de/

rick

Niet te vroeg gebracht denk ik maar misschien moet je hem daarna wat minder belasten in de eerste weken na zo’n blessure, af en toe bepaalde oefeningen overslaan. Heb wel het idee dat pec in de medische en fysieke begeleiding nog wel een slag kan maken. Gisteren toevallig bij de training geweest en daar trainden 3 potentièle basiskrachten apart (van Crooy, Namli en Dekker). Nu zit Paal dus ook in de lappenmand. Vond Paal trouwens wel een prima indruk maken evenals Hamer en Leemans. Werd wel treurig van Ondaan, hoop echt dat die nog een beetje karakter gaat tonen want… Lees verder »

PEC Swollae

Hoezo weer? Vorig seizoen viel het toch reuze mee met de blessures? Op koppers na dan maar die lijkt blessuregevoelig te zijn.

rick

Omdat hij begin van de voorbereiding uitviel met een hamstringblessure en 2 weken later weer, dat is met de huidige wetenschap wat amateuristisch.
Blessures kun je nooit uitsluiten maar sommige kun je wel voorkomen, dit is er 1 van.

Realist

Niemand naar de presentatie van vrijdag geweest. Een beetje lachwekkend, of niet?

PECU

Is er ergens een filmpje van de presentatie van vrijdag?! Positief dat er nog meer groei en rek in pec zit Wie had dit kunnen bedenken zo’n 5 jaar geleden: het pecwonder van 2014 met de knvbbeker, de jcschaal, europees voetbal en de 6e plek nu gemiddeld 12.000 pecfans ruim 10.000 seizoenkaarthouders het stadion op weg naar 15.000 plekken en meer een begroting-waarde richting 15 miljoen ruim 500 sponsoren, enz. belangstelling van grotere investeerders en beleggers Ik laat me graag verrassen door nieuwe pecprestaties van de volgende 5 jaar En hoop dat zakelijke investeerders – of die nou uit de… Lees verder »

sPECkoper

Heeft iemand vanmiddag de presentatie / toelichting op het groeiplan bijgewoond?
Nog nieuwe dingen gehoord?

PECU

Kon er zelf niet bij zijn
Edwin Peterman is als de nieuwe commercieel directeur gepresenteerd
komt uit het regionale Zwolse bedrijvennetwerk
Kan zich lekker gaan uitleven vanuit het groeiplan
Ben net zo benieuwd of er gisteren nog verrassende punten naar voren kwamen

PECU

Nijkamp en Visser committeren zich aan nieuwe plannen PEC Zwolle Redactie: Mark de Rooijzaterdag 21 juli 2018 16:44 ZWOLLE – De Jan Drost-persruimte van het Mac3Park stadion zit vol als voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Gerard Nijkamp vrijdagmiddag hun plan toelichten waarmee PEC Zwolle AZ achterna wil. De ambitieuze directie gaat het ijzer smeden als het heet is (nu dus) en is er van overtuigd dat er in het Zwolse landschap een structurele subtopper kan bestaan. Middels de verkoop van veertig procent van de aandelen wil de club kapitaal vergaren om die sprong te financieren. Aan de ene kant… Lees verder »

harryjacques

Off topic….vorige week vrijdag werd aangekondigd dat er na het weekend (uitgaand) transfernieuws zou volgen. Ik heb nog niets gehoord/gelezen. iemand een idee?

nclo

Het betrof “groot nieuws” en de geruchten gingen dat het wellicht om een transfer kon gaan. Dat grote nieuws blijkt dus de presentatie van dit ambitieuze plan te zijn. Of er moet een officiële bron binnen de club dat daadwerkelijk hebben gemeld, maar vooralsnog heb ik geen letterlijke mededeling daarvan meegekregen.

Eli

Uitgaande Transfer nieuws is door ons in iedergeval nooit gezegd. Groot nieuws (wat dit ook is) is wel gezegd. Lees bijv. onze tweets terug. De laatste keer dat ik Gerard sprak melde hij dat zowel over inkomende transfers als uitgaande transfers geen nieuws meer was.. Dit was nu precies een week geleden.

pecfrankie

Dit is in mijn ogen een zeer goede stap. Ambitie is nodig voor vooruitgang. Soms kun je je wel vasthouden aan een bepaald plan (wat overigens ook niet slecht is), maar de hele voetbal wereld verandert en als je wilt aanhaken en een rol van betekenis wilt spelen (nationaal niveau) moet je actie ondernemen. En dan vindt ik het persoonlijk toch een fijn idee om te weten dat supporters altijd een bepaald zeggenschap houden, Dat het kapitaal op een duidelijke, verantwoorde manier word binnengehaald en niet dat er een vage miljonair eigenaar word. Het is natuurlijk al geweldig wat er… Lees verder »

Barto

Mee eens. “Betaalde voetbalverenigingen” zijn inmiddels bedrijven geworden die het nu moeten hebben van creativiteit om zichzelf te onderscheiden van de rest binnen het betaalde voetbal. Net zoals de rest van de ondernemers die buiten deze categorie vallen. Het is daarom heel erg triest dat een club als b.v. FC Twente dat al voor 25 miljoen Euro destijds door hun Gemeente werd geholpen en wederom een kapitaalinjectie krijgen door diezelfde Gemeente. Je zou daar maar moeten wonen en je ziet dat de Gemeentebelasting daardoor weer als een raket omhoog schiet, ook al ben je geen voetballiefhebber zoals ons. Daarom vind… Lees verder »

henkie

Of als je een in Enschede wonende PEC supporter bent…..
Op zich een leuk plan maar om 20 miljoen te willen voor 40%? Ik denk dat ik deze belegging oversla.
Dan waren die spelersfondsbeleggingen heel wat lucratiever….. maar daar mocht niet iedereen aan meedoen

PEC Swollae

Wie de presentatie (35 pagina’s) wil teruglezen kan dat via onderstaande link:

https://www.docdroid.net/sZpO8G1/presentatie-watgoedismoetbeter-digitaal-16072018pdf.pdf

Master

Ik mis nog de aanpassingen in het stadion. Ze willen de capaciteit in het stadion naar 17.500 brengen. Dat is natuurlijk een fantastisch aantal maar……….ik lees nergens dat ze de tribunes ook gaan overkappen. Ik vind het echt niet kunnen om publiek bijna 30 euro te laten betalen en dan in de regen te zitten. Laat staan onze field seats naast de dug outs. Daarnaast mis ik ook een stuk om de sfeer te verhogen. Het is mooi dat ze AZ als voorbeeld nemen maar wil echt niet dat ze allemaal klappertjes uit gaan delen zoals bij AZ. Het moet… Lees verder »

PEC Swollae

De wens om het dak te verlengen is er al heel lang maar wel een dure ingreep. Je verhoogt het comfort maar wint er verder hard gezegd niks mee dus niet bovenaan de prioriteitenlijst, helaas.

Ben überhaupt wel benieuwd hoe ze in de toekomst 2,500 extra zitplaatsen willen creëren want volgens mij haal je dat niet met het verlengen van Klaas Drost en Eretribune.

PECU

Swollae
Van Noordtribune helemaal een staantribune maken levert zo´n 1000 plaatsen extra op
Van uitvak stavak maken levert 200 tot 300 plaatsen op
Zuid tribune vaste zitplaatsen tot onderaan en je hebt nog ongeveer 500 zetels plus nog wat extra eretribune tot onderaan. Zeg in totaal 1000 extra voor Zuid en hoofdtribune.
Mogelijk zijn ongeveer 2000 extra sta en zitplaatsen en dan komen we op maximaal 16.500 en dan is het inbreiden voltooid.

KriMa

De enige catering waar PEC zeggenschap over heeft is in het spelershome. Voor de rest is het geen onderdeel van PEC en haar omzet!

HanV

Vorige week was er een foto met het bericht dat de FP-tribune 1260 nieuwe stoeltjes kreeg. Ik dacht dat de uitbreiding van 13250 naar 14000 was. Hebben ze de verplaatste Stentor-tribune dan zo’n 500 plaatsen ingekort? Zou natuurlijk wel goed zijn, meer vaste plaatsen ipv een soort noodtribune. Vorig seizoen was het wel beter met de 2e uitgang op de FP, eerder kon je maar een uitgang gebruiken.

harryjacques

Zonder wiskundige berekeningen????????. Denk inderdaad ingekort omdat de korte zijde minder stoeltjes kan bieden dan de lange zijde

PECU

Han
De verplaatste Stentor is idd verkleind en loopt ook niet door tot het uitvak vanwege veiligheid enzo
Het overtollige deel plus alle witte zetels vd Stentortribune staat nu bij Wythmen

Barto

Een constructie waarbij supporters aandelen kunnen bemachtigen en deel kunnen nemen aan de aandeelhoudersvergaderingen zie ik wel zitten. Toch een klein beetje echte medezeggenschap van PEC Zwolle supporters die normaliter buiten de boot vallen wanneer het om beslissingen gaat binnen de club. En zo vind ik het medezeggenschap belangrijker dan het rendement. Een goed uitgewerkt en overwogen plan samengevat in een rapport dat beschikbaar wordt gesteld voor de supporters door de club om als belegger deel te kunnen nemen in dat gene zou ik zeer op prijs stellen.

swolluh

Het belangrijkste voor mij als fanatiek supporter van PEC is dat het kapitaal op het veld moet staan zonder dat je organisatorische aspect daarbij verwaarloost. Ik sta volledig achter het plan om verder door te groeien. Immers de aanval is de beste verdediging zolang je fundament onder je plannen maar goed onderbouwd is. Het plan trekt mij aan dat supporters hierbij worden betrokken door een mogelijkheid te bieden om een stukje aandeel te verwerven in de club. Ik zelf zou daar nooit een financieel rendement voor hoeven verwachten maar wel een stukje inspraak of zeggenschap. Het rendement is voor mij… Lees verder »

Pepperbusse

Gaat mij net zo. Als PEC-supporter zie ik de club steeds stapjes maken. En nu misschien nog wel een paar grotere. En als supporter kan ik daar zelfs misschien aan deelnemen. Door een (heel klein) aandeel te verkrijgen in mijn club. Ook ik hoef geen rendement, maar het idee een soort ‘socios’ (zoals bij Barcelona) te worden spreekt me erg aan. Ik vind het heel goed dat ze met dit plan komen. Net vóór de vakanties. Kunnen alle ceo’s, bedrijfseigenaren, supporters en andere particulieren er nog fijn over nadenken. Het plan lijkt goed doordacht, haalbaar en de club behoudt haar… Lees verder »

rick

Sta er toch een beetje dubbel in, ik ben natuurlijk trots op mijn club dat zij deze ambities hebben en uitspreken. Maar zou toch wel eens de eventuele risico’s in kaart willen zien. Het plan ziet er aantrekkelijk uit maar hier zullen ongetwijfeld risico’s aankleven. Het investeren in spelers klinkt aanlokkelijk maar niet elke speler is een cashcow, dit blijft een gok en wat is de club verschuldigd aan de aandeelhouders? En hoe ik het lees wordt er relatief veel geld gestoken in de selectie, hogere salarissen, bredere selectie en hogere transfersommen. Belangrijk vind ik vooral dat er een groot… Lees verder »

PEC Swollae

Dan ben ik toch wel benieuwd hoeveel procent aandeel jij denkt dat de supporters straks gaan hebben in de club. Visser schat de waarde van de club op 50mil en daarom hangt er een prijskaartje van 500.000 euro aan 1% aandeel. Lijkt me dan ook sterk dat we straks als supporters een noemenswaardig aandeel hebben (los van trouwe sponsoren uiterst). Verder mis ik een beetje de kritische blik vanuit de supporters. De ambitie is natuurlijk leuk maar tegen welke risico’s? We hebben de doelstelling van onze vorige plan nog niet gehaald of er is alweer een nieuw plan. Daarbij snap… Lees verder »

Eli

Je kent mij natuurlijk niet, maar je mag van mij aannemen dat er zeker wat kritische vragen gesteld zijn. Een voorbeeld: Vitesse is nu de 6e club van Nederland de eigenaar pompt er 100 miljoen in. Hoe wil PEC dit met 20 miljoen evenaren? Antwoord: Door rustig te blijven bouwen en geen gekke dingen te doen. Vitesse bouwt elk jaar een nieuw team…AZ is het voorbeeld en daar kan PEC zich volgens de onderzoekers aan scharen. In potentie een grotere achterban, betere economische regio en minder concurrenten. Het is een lange termijn visie wat niet na 5 jaar stopt maar… Lees verder »

PEC Swollae

Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk dat vertegenwoordigen? Ik neem aan dat als jullie vanuit pec.nu praten een hoop andere (pec.nu bezoekers?) vertegenwoordigen maar hoe kunnen de bezoekers dan participeren? Zelfde geldt overigens voor supportersclub daar ben ik uiteraard lid van maar naast de algemene ledenvergadering en wat andere contactmomenten is er geen uitwisseling met de leden.

Eli

Het is en blijft elke keer weer lastig om namens duizenden mensen te spreken. Wij doen wel eens een poll en scannen reacties op deze site en onze andere kanalen. Regelmatig zit ik bij deze overleggen met de website van pec.nu open en deel ik wat reacties over een specifieke topic. Het doel van het klankbord is om de clubcultuur te bewaken en de meningen van supporters (algemene tendens) zoveel mogelijk kenbaar te maken. Veel informatie is helaas vaak onder embargo. Om die reden kunnen wij lang niet alles delen of openlijk ventileren. Voordeel is dan weer wel dat als… Lees verder »

PEC Swollae

Helemaal begrijpelijk. Ook een fijn uitgebreid antwoord om te horen. Snap alleen niet zo goed waarom ik gemind word want ik probeer enkel het proces te verduidelijken. Heb niet eens kritiek op de huidige processen. Afin, benieuwd naar de resultaten van vandaag.

Eli

Snap ik ook niet. Kan het helaas ook niet voor je inzien.

zwollenarenpec

Wij als zwollenaren mogen echt enorm blij zijn met Visser als voorzitter, één van de betere bestuurders in de eredivisie als je het mij vraagt. Echter denk ik dat hij hier totaal de plank mis slaat. Gebaseerd op 5 miljoen per 10% aandelen komt het op een totale waardering van 50 miljoen voor de club! Ter vergelijking: Ajax wordt voor ongeveer 80 miljoen beurswaarde verhandeld. Ik neem aan dat ik geen redenen hoef te noemen dat PEC nog niet eens de helft waard is van wat Ajax waard is (wat natuurlijk geen schande is), een waardering van 30 miljoen zou… Lees verder »

harryjacques

Mooi plan, giga ambitieus! Ik hoop dat we over 4 jaar terugkijken en constateren dat we structureel in het midden van de linkerrij zitten en af en toe een leuk uitje naar het buitenland hebben. Wat ik mis is dat er ook gestreefd wordt naareen evenredige groei van onze supporterschare…..en die moet dan in een aangepast en verruimd stadion terecht kunnen, dus start straks aub ook meteen maar de gesprekken daarover op met Mac3…..trots op mn clubbie!!

spec

Alles over de ambitieuze financiële plannen van PEC Zwolle Met de veelzeggende titel Wat goed is, moet beter rolt PEC Zwolle deze week zijn ambitieuze toekomstplannen uit. De club wil door middel van aandelenuitgifte zo’n twintig miljoen euro ophalen met als doel PEC terug te geven aan de regio én in de toekomst structureel tussen plaats vier en acht te spelen. ‘Er zit een gat in de vaderlandse subtop.’ AZ, Vitesse, FC Utrecht én… PEC Zwolle. Als het aan laatstgenoemde club ligt, is dat hoe in de toekomst de vaderlandse subtop eruit komt te zien. Afgelopen maandag werd in het… Lees verder »

PECU

Hoopgevend en voortvarend plan
Visser & Co. gaan er aldus van uit dat er voldoende geldschieters zijn
die (meer en structureel) in PEC willen investeren
na het succes van de 2 spelersfondsen

PECU

@R.C. Dus we kunnen er tenminste van uitgaan dat het plan van Visser & Nijkamp en hun adviseurs goed gefundeerd en weloverwogen is In ieder geval komt PEC er landelijk, op het NOS journaal nu al mee in het nieuws! Het model AZ spreekt tot de verbeelding, ook ander goed voorbeeld van gezonde groei is Heracles. Kun je uberhaupt groeien zonder doorstroming vanuit de jeugd? Ook in het nieuws: de zoveelste reddingsactie van FC Twente – slecht voorbeeld van ongezond hoge ambities en luchtfietserij. Waardoor de jeugdtak fllinke schade heeft opgelopen En de gemeenschap miljoenen in een bodemloze put ziet… Lees verder »

KriMa

Hypercube heeft een analyse en onderzoek m.b.t. de potentie gedaan. Dat houdt je niet geheim in voetballand, dus is het verstandiger om dergelijke uitkomsten te delen. Een echt plan op deze onderzoeksresultaten is er nog niet. Dat zal PEC moeten ontwikkelen. Zo’n onderzoek is richtinggevend, meer niet. Even 20 miljoen ophalen, de organisatie laten doorgroeien (wat dat ook maar betekenen mag); spelersbudget laten groeien van 4 naar 11,5 miljoen en spelerssalaris van 2 ton naar 4 ton max laten groeien, zal zeker betere spelers geven, betere contracten e.d. Maar iedereen weet hoe het contractenlandschap op langere termijn er uit ziet,… Lees verder »

Ton

Heel ambitieus. En PEC Zwolle gaat mee met deze tijd. Niks mis mee.

PEC Swollae

Tja, beetje gemixte gevoelens. Visser en Nijkamp verdienen zeker lof en vertrouwen maar als het slecht gaat zijn ze weg en wat dan. Verder vind ik de geschatte sponsorinkomsten optimistisch en de doorstroming vanuit eigen jeugd zelfs onrealistisch. Dat laatste is echt lange termijn werk en daarin loopt PEC echt jarenlang achter op een club als AZ.

Tot slot, dit is echt een enge zin in het concept manifest:
“ernaar streeft dat de club gevestigd blijft in de gemeente Zwolle.”

Eli

Haha dat klopt maar het zeker voor het onzekere.

KriMa

Ambitieus plan, dat zeker! Het verkopen van aandelen en de invloed van aandeelhouders zal een organisatie niet stabieler maken. Daarvan zijn voorbeelden ten over in het voetbal en in de cowboy-wereld van het voetbal voor PEC niet anders zijn. Mensen die geld investeren in een voetbalclub, doen dat om uiteindelijk rendement op dat aandeel te krijgen d.m.v. waardestijging en divident, maar zeker ook ,,om er bij te horen”. Uiteindelijk zal een groot gedeelte van de aandelen toch terecht komen bij een enkele investeerder en de gespreide verantwoordelijkheid en invloed is daarmee dan ingedamd. Het streven om de organisatie met zo’n… Lees verder »

spec

“Uiteindelijk zal een groot gedeelte van de aandelen toch terecht komen bij een enkele investeerder en de gespreide verantwoordelijkheid en invloed is daarmee dan ingedamd.”

Daar zat ik ook aan te denken, maar ik lees via vi.nl dat een aandeelhouder niet meer dan 10% van de aandelen kan bezitten.
https://www.vi.nl/pro/overig/alles-over-de-ambitieuze-financiele-plannen-van-pec-zwolle#_=_

KriMa

Een strategische belegger wil invloed hebben en uitoefenen op het beleid. Je kunt het ook zien als meedenken in de ontwikkeling en daar hoeft niets mis mee te zijn. Als een rechtspersoon in de vorm van Holding met 4 BV-takken, kan met gemak 40 procent van de aandelen aanschaffen. Een natuurlijk persoon, jij of ik, kan waarschijnlijk niet meer dan 10 procent kopen. Mijn vrouw en ik wel weer 20 waarschijnlijk. Die 10 procent geeft dus in mijn beleving geen enkele garantie voor spreiding.

Jongerenrang1980

Niets aan toe te voegen, het is wel een signaal voor de andere clubs in Overijssel dat Zwolle de grootste wil zijn. Dat talenten daarom sneller zullen kiezen voor Zwolle is een feit. Ik hoop dat Zwolle dat gemoedelijke blijft houden. Misschien het grootste goed, geen managers toevoegen maar mensen die met een PEC hart komen helpen.

spec

Heel ambitieus! Bijzonder om deze mooie club de afgelopen jaren te zien groeien van top eerste divisie naar onderkant eredivisie naar middenmoot en dan in de aankomende periode naar subtop eredivisie. AZ als voorbeeld nemen klinkt logisch. Het ziet er stabiel uit in Alkmaar in tegenstelling tot wat er in Enschede is gebeurt. Ik zie Nijkamp (en Visser) niet snel vertrekken als dit plan doorgang vindt.