Misschien heb je ervan gehoord: het afgelopen half jaar is een comité van aanbeveling bij PEC Zwolle aan de slag gegaan om de club aan een onderzoek te onderwerpen. Dat onderzoek vond het afgelopen half jaar plaats. Op 16 november jl. sprak het comité met de club over de uitkomsten daarvan. Hieronder geven we je een update.

Wat was de aanleiding?

In het najaar van 2022 vond een gesprek plaats tussen een vertegenwoordiging van supporters (het supporterscollectief) en het bestuur en directie van PEC Zwolle. Het collectief maakte zich zorgen maakt over de financiële continuïteit en zeggenschap binnen de club. Daarop is besloten een comité van aanbeveling in het leven te roepen. Dit comité is het afgelopen voorjaar van start gegaan.

Wie zitten er in het comité?

  • Dennis Vink, econoom en financieel hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit;
  • Andries van Daalen, vm. directeur van RFS Holland Holding (Wehkamp);
  • Harry Been, vm. algemeen directeur van de KNVB en ex-RvC-lid van PEC Zwolle;
  • Bartel Berkhout, oprichter van het Sports Leadership Institute, specialist op het gebied van leiderschap en governance in topsport;
  • Diederik Meijntjes, accountmanager KNLTB en kenner van de club;
  • Friso Schotanus, schrijver van Desespereert Nimmeren secretaris van hetcomité.

Wat is het uitgangspunt van het comité?

Doel is aanbevelingen te doen die eraan bijdragen dat PEC Zwolle een gezonde club wordt. Het uitgangspunt is dat de club dusdanig gestructureerd is en geleid wordt, dat het niet (of in ieder geval minder) afhankelijk is van omstandigheden waar weinig grip op is, zoals de sportieve prestaties of transfers van spelers. Het realiseren van een duurzame (lees: sluitende) begroting is ook een van de belangrijkste doelstellingen binnen de missie, visie en strategie van de club.

Hoe is het comité te werk gegaan?

Het comité heeft volledige openheid van zaken en vertrouwen van de club gekregen bij het opstellen van de aanbevelingen. Er zijn gesprekken gevoerd met mensen binnen en buiten de club, onder meer bestuursleden, de oude tweekoppige directie (Marcel Boudesteyn is inmiddels vertrokken), sponsors, directie Regio Zwolle United, supportersvertegenwoordigers. Daarnaast heeft het comité verschillende stukken bestudeerd, zoals de statuten PEC Zwolle B.V./stichtingsbestuur, merkmanifest Heldergroen, missie, visie & strategie, jaarcijfers 2018-2023.

Wat zijn de aanbevelingen?

Op sportief en financieel terrein presteert PEC Zwolle al geruime tijd wisselvallig. Ook op supportersgebied is het al langer onrustig. Dit gaat bovendien gepaard met een instabiele governance. Het comité heeft het advies daarom toegespitst op 4 onderdelen:

1. Governance/organisatiestructuur

Bij een gezonde organisatie zijn de taken van bestuur en directie gescheiden en is er sprake van onafhankelijk toezicht op de directie. Bij PEC Zwolle is dat niet het geval en daar maakt het comité zich zorgen over.

Het comité heeft daarom een voorstel gedaan voor de wijze waarop deze scheiding van taken en verantwoordelijkheden vorm zou kunnen krijgen. Zo luidt het advies om weer een Raad van Commissarissen op te richten, waarin expertise op alle kerngebieden (van financiën tot technische zaken tot supportersbeleid) is geborgd. Deze RvC controleert de directie. De RvC wordt dan weer benoemd door het stichtingsbestuur en het participatiefonds (samen de aandeelhouders van PEC Zwolle).

2. Financiën

De financiële positie van PEC Zwolle was lange tijd zorgwekkend. Uit de gevoerde gesprekken naar voren dat elk jaar veel druk is om de begroting rond te krijgen. De bedrijfskosten ten opzichte van de inkomsten zijn stelselmatig te hoog. Daarnaast heeft de club liquiditeitsproblemen (gehad) die het voortbestaan van de club in gevaar brengen. Er moet gewerkt worden aan een evenwichtige begroting waarbij de kostenhuishouding structureel in lijn moet worden gebracht met de opbrengsten. De essentie is dat transferinkomsten niet meer gebruikt worden als sluitpost van de begroting.

3. Technische zaken

Het technisch beleid is onvoldoende transparant, terwijl PEC over de voorbije jaren een zeer mager transfersaldo genoteerd in vergelijking met andere clubs. Een heldere, consistente missie, visie en strategie op dit terrein is noodzakelijk. Er ligt een visiestuk, maar dat is in onze ogen te ‘hoog over’; de doelen worden omschreven, maar hoe dat er in de praktijk uit moet zien, is minder duidelijk. Hoe data worden ingezet, hoe het scoutingapparaat eruitziet, hoe spelers worden beoordeeld, om maar een paar zaken te noemen, ontbreekt.

4. Stakeholdermanagement: sponsors, maatschappelijk partners, supporters

Sponsors: veel sponsoren zijn fanatiek en jarenlang sponsor. Dit maakt het des te belangrijker dat PEC Zwolle het sponsorrelatiebeheer verbetert.

Maatschappelijk partners: de club zet zich in om beter zichtbaar te zijn bij lokale, regionale en landelijke netwerkbijeenkomsten die ertoe doen. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen Regio Zwolle United en de club. De maatschappelijke waarde van PEC kan beter en vernieuwender vermarkt worden.

Wat betreft supporters/veiligheid: de toeschouwersaantallen van PEC Zwolle zijn de voorbije jaren structureel en fors gestegen. Helaas geldt dat ook voor supportersoverlast. Dit vraagt om specifieke aandacht, zowel inhoudelijk als de communicatie daarover (crisiscommunicatie).

De algemeen directeur heeft zijn handen vol aan zaken rondom veiligheid- en supportersbeleid in de negatieve zin van het woord. Hij heeft geen ervaring op het domein veiligheid/supportersbeleid. Dat hoeft niet erg te zijn als die ervaring er binnen de organisatie is, maar dat is op dit moment niet het geval.

De regie en verantwoordelijkheid in het stadion ligt echter wel bij de club. Als de regie en expertise ontbreekt, nemen politie, gemeente, justitie de regie in handen. Dat is wat er feitelijk nu bij PEC Zwolle aan de hand is. Mede als gevolg hiervan is de afstand tussen supporters en de club/organisatie is groot en lijkt alleen maar groter te worden, dat constateren wij en baart ons zorgen.

Daarom vinden wij het belangrijk dat er verdieping en nader onderzoek komt naar het supportersbeleid en veiligheid, gericht op verbetering. Dat is zowel in het belang van de club, de supporters als de lokale driehoek.

Wat gaat PEC Zwolle hier mee doen?

De club herkent en erkent een groot deel van de vaststellingen van het comité. De club benadrukt dat er de afgelopen anderhalf jaar stappen vooruit zijn gezet om de club gezond te maken. De aanbevelingen komen tijdens de volgende bestuursvergaderingen aan bod, en dan formuleert de club ook de wijze waarop men met de aanbevelingen aan de slag wil gaan. Afgesproken is dat de club hierover een schriftelijk terugkoppeling formuleert; de formele reactie vanuit het bestuur volgt dus nog. Op peczwolle.nl reageert algemeen directeur Xander Czaikowski op de aanbevelingen, waarbij hij onder meer aangeeft welke zaken al zijn/worden opgepakt.

De aanbevelingen krijgen dus een vervolg. We houden jullie hiervan de hoogte.

3.8 11 stemmen
Artikel waardering
Deel dit artikel
Abonneer
Laat het weten als er
4 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
mazu

We MOETEN vandaag winnen, geen andere optie. Ben benieuwd hoe de heren met die druk om zullen gaan.

Rick2

Wim Jonk en consorten zullen na dit weekend opstappen bij FC Volendam. Ben benieuwd hoe dit uitpakt voor de wedstrijd van morgen.

Popeye

Niet gunstig voor PEC.
Die gasten gaan , in de laatste wedstrijd van team Jonk , alles geven.
We hadden ze beter een week later kunnen treffen.

Tinusz

Harry Been for President.