Net voor het einde van het jaar heeft PEC.nu een column gepubliceerd waarin we onze zorgen uitten over de prestaties op het veld, maar ook binnen de organisatie. Een gevoel dat breed werd gedragen merkte we bij deze Zwolse achterban gezien de vele reacties. Nog geen twee uur verstreek toen de voorzitter een reikende hand bood, via twitter, om in gesprek te gaan over de huidige gang van zaken. Hij deelde onze zorgen en wilde dit graag toelichten door middel van een gesprek. Als PEC.nu hebben we intern besproken hoe hier mee om te gaan en in welke vorm we dit wilde gieten. Een vakantie, een trainingskamp en een weekend gingen, bewust, voorbij waarna we hebben besloten het gesprek in de meest informele manier te houden. We wilden er geen act van maken, maar gewoon informeel de zorgen uiten en zo geschiedde in een gesprek van net geen twee uur. Verder was mijn persoonlijke mening; ‘wie wordt aangevallen, mag zich ook verdedigen’ en vonden we het goed om terug te komen op dit gesprek.

Voordat ik wil aftrappen is het wel goed om te melden dat wij als PEC.nu vanzelfsprekend geen revolutionairen zijn, wij zitten niet in het RVC, bestuur of welk ander orgaan binnen de club. Wij zijn een groep doorsnee supporters die al jaren naar PEC/FC Zwolle gaan, het leuk vindt hierover te schrijven en overige supporters te informeren. Iets wat in een aantal gevallen gewaardeerd wordt en in een aantal gevallen niet. We hebben dus enkel onze zorg, zoals beschreven in ‘een kaart voor de veurzitter’, voorgelegd. Wat de club daarmee doet is aan haar, wat wij er daarna mee doen is aan ons. We zijn elkaar dus niets verplicht. Het zou alleen, in dit geval, mooi zijn als de club onze zorg serieus neemt, iets waarvan onze indruk is dat dit wel is gebeurd.

Na het bijkletsen, ophalen van sportieve herinneringen werd het tijd voor de serieuze zaken. De onderwerpen die dieper behandeld werden zijn onderstaand opgesomd;

Huidige selectie:

Ten tijde van het gesprek had PEC Zwolle een nummer 6 op het oog. Visser gaf aan dat er een aantal mogelijkheden waren waarbij het dus uit eindelijk Rico Strieder is geworden. Een nummer 6 was nodig om het elftal in het nieuwe systeem meer ruggengraat en stabiliteit te geven. Iets wat in zekere zin is gelukt aangezien PEC Zwolle na het aantrekken van Strieder geen enkele tegengoal meer heeft ontvangen. Dit is uiteraard niet enkel zijn verdienste, maar mogelijk heeft het wel bijgedragen aan de gehele organisatie op het veld. Enig punt van verbetering is het dat de passzuiverheid, voor iemand op die positie, echt omhoog moet (64% tegen FC Groningen). Naast het aantrekken van een nummer 6, was het eigenlijk klaar. Ook op verzoek van de technische staf, die tijdens de winterstop, heeft aangegeven dat de selectie goed genoeg is om niet te hoeven degraderen en dat ze verder willen met de spelers die alles geven. Nieuw elan, zou hier bijvoorbeeld ook voor onrust kunnen zorgen. Visser gaf verder aan, dat bij de gehele groep het lampje is aangegaan dat er enkel nog finales gespeeld worden en dat verzaken er niet meer bij zit.

Situatie aangetrokken spelers;

Mijn kritiek uitte zich ook op de aangetrokken spelers waar er maar weinig van renderen. Dit was Visser niet geheel met mij eens omdat sommige spelers tijd en ruimte nodig hadden, iets wat nu niet kan i.v.m. de huidige stand op de ranglijst. Enig smetje was wel het aantrekken van Bruns. PEC Zwolle wilde heel graag Saymak terughalen uit Turkije. Caykur Rizespor heeft destijds geen transfervergoeding voor Saymak hoeven te betalen, maar gezien de uitzichtloze situatie waarin Saymak zich daar begaf wilde PEC Zwolle daarvan profiteren. Echter vroegen de Turken zo’n hoge transfervergoeding dat die niet serieus te nemen was, waarna PEC Zwolle wilde doorpakken met Bruns. Bruns was overigens al eens eerder gepolst, maar beide partijen stuitte toen op de salariseisen. Toen de inkt op het contract van Bruns nog niet droog was, belde Caykur Rizespor met een bod dat eigenlijk niet te weigeren was, waardoor PEC Zwolle twee spelers had voor dezelfde positie vertelde Visser. Naast het gegeven dat Stegeman niet bang is om jeugd te brengen in de naam van Huiberts belande Bruns op het 3e of misschien wel 4e plan. Deze rangorde kon hij maar moeilijk verkroppen. Doordat er was uitgesproken tijdens het trainingskamp dat alleen de spelers die 100% meewillen, een kans krijgen hebben beide partijen hun conclusie getrokken. Mous, Kersten en Nakayama hebben moeten aarden in Zwolle.

Opvangen spelers;

Hier ligt absoluut een verbeterpunt voor PEC Zwolle, iets wat Visser ook beaamd. Gehaalde spelers, werden teveel aan hun lot overgelaten en konden daarom in een aantal gevallen maar moeilijk hun draai vinden in Zwolle, waardoor ze automatisch ook minder rendeerde tijdens de wedstrijden. Visser steekt hier de hand in eigen boezem en geeft aan dat dit te vaak is misgegaan. PEC Zwolle heeft hier inmiddels een plan voor uitgerold waardoor dit vanaf heden beter moet gaan, zeker bij het aantrekken van jongere spelers. Maar denk bijvoorbeeld ook aan buddy’s, voeding, rusttijden, ect.

De rol van Mino Raiola is/was te groot;

Visser heeft aangegeven dat dit momenteel erg meevalt en wilde er graag nog wat anders over kwijt. Naast dat hij Raiola een aardige kerel vindt, heeft hij naar eigen zeggen ook veel goeds voor Zwolle gedaan. Momenteel is Thomas Lam de enige speler uit de portefeuille van Raiola, in dat opzicht is zijn rol momenteel nihil. Wel heeft hij vele tropische verassingen in Zwolle gepositioneerd met zeer wisselend succes, dit beaamd Visser maar geeft ook tegelijkertijd aan dat dit Zwolle geen euro heeft gekost. In dit geval waren veel verassingen risicoloos. Uiteraard hoopt Raiola dat de verassingen excelleren in Zwolle, maar financieel is Zwolle nooit een vergoeding gevraagd en zijn er volgens Visser coulante en nette overeenkomsten gesloten. Het aantrekken van Moise Keane was overigens dichterbij dan menig hadden verwacht. Nijkamp heeft in mijn optiek dan mogelijk wel geleund op de rol van Raiola in de hoop dat er nog iemand uit de hoge hoed kwam, waardoor hij zich mogelijk afhankelijk opstelde.

Het netwerk van Willems is te klein en die van Nijkamp te eentonig;

Visser gaf aan dat als er iemand hard werkt binnen de organisatie, dit Willems is. Willems zijn kracht is zijn netwerk in Nederland. Dit is ook terug te zien in de aangetrokken spelers binnen het lopende seizoen. Het netwerk van Nijkamp focuste zich met name op het buitenland. Achteraf gezien is Visser dus niet op het netwerk van Nijkamp en Willems ingegaan, behalve dat deze op te delen zijn. Wel heeft de club ‘hulp’ ingeschakeld, zie scouting.

Scouting;

Kritiek punt was dat veel spelers uit ‘dezelfde brochure’ zijn aangetrokken. Visser was het met mij eens dat enkel Nederland als netwerk te mager is. Zeker als je ziet wat voor spelers concurrerende clubs halen uit nabij gelegen landen. Denk aan een VVV Venlo, FC Twente en Willem II die kwalitatief goede spelers, tegen betaalbare eisen hier goed laten voetballen. Hiervoor heeft de club inmiddels stappen ondernomen. De scouting is met een x-aantal scouts uitgebreid en aangenomen om binnen een aantal landen te scouten. Denk hierbij met name aan de buurlanden. Hiervan gaf Visser aan dat PEC Zwolle hiermee te laat is gestart, maar beter laat dan nooit. Verder werd het voor Zwolle steeds moeilijker om spelers als Mokotjo, Klich en bijvoorbeeld Necid aan je te binden. Clubs geven PEC Zwolle geen cadeautjes meer. Iets wat je bijvoorbeeld nog wel ziet bij clubs nieuw in de eredivisie. PEC Zwolle heeft daar tegoed voor geboerd volgens Visser. In mijn optiek had PEC Zwolle dus eerder op eigen kennis moeten varen, waardoor het minder afhankelijk werd van al die cadeautjes. Actie is dus ondernomen.

Wennemars;

Veel media en supporters hebben hun vraagtekens bij de rol van Wennemars. Visser was hierover kort. Van alles wat in de media staat (artikel VI liet hij me zien) is onjuist. Hij had diezelfde dag nog met bepalende spelers gesproken en die gaven aan dat het fundamenteel niet klopte. Het wordt dan lastig om er over te discussiëren. Het is het ene woord, tegenover het andere in dit geval.

Medische staf, het ellendige kunstgras en het uitstapje naar Qatar;

Deze drie punten vallen eigenlijk samen zo kwam uit het gesprek. Toch wil ik ze even apart benoemen omdat een aantal zaken wel apart gezien mogen worden, maar ook in één woord overkoepelend zijn; Blessures

Medische staf

Een punt van kritiek is de medische staf. Het duurt te lang voordat spelers terugkeren en teveel spelers vallen langdurig uit. Visser heeft voor het verbeteren van de medische faciliteiten een bezoek gebracht aan een club in Qatar waar ze voorop lopen met deze faciliteiten. Visser was daar op uitnodiging van een bevriende arts die hem geadviseerd had om daar te kijken naar de faciliteiten en te bestuderen of deze werkwijze/faciliteiten te integreren zijn binnen PEC Zwolle, rekening houdend met het financiële plaatje. Al snel werd dit bezoek in verband gebracht met een verkoop, zakgeld, ect. Nijkamp was daar uiteraard ook voor zijn netwerk. Initieel was de reis dus opgezet ter uitwisseling van medische kennis. Toch is er wel gesproken over andere samenwerkingen dan enkel het ophalen van geld (hiervoor is voldoende draagvlak in de regio, waar ook de voorkeur vanuit gaat). Denk hierbij destijds wel aan het uitwisselen van spelers en de voetbalacademie. Echter is er wel/ook contact geweest over mogelijke investeerders getuige dit artikel destijds in het AD.

Kunstgras

PEC Zwolle wil af van haar kunstgrasmat en het liefst zo snel mogelijk. De offertes liggen in de la, en dit zou binnen een aantal weken geregeld kunnen zijn. Er zijn alleen een aantal knelpunten aan deze overstap die eerst weggepoetst moeten worden. In eerste instantie is er voor kunstgras gekozen in het kader van kostenbesparing. Het veld is voor de gehele club bespeelbaar en leverde daarmee veel logistieke voordelen op. De simpele vraag; ‘waarom nu de haast’ kende een nog eenvoudiger antwoord. Spelers willen niet meer op kunstgras voetballen. Je vist dus in een kleinere vijver dan clubs die op natuurgras spelen. Indien je aan de onderkant van de eredivisie of bovenkant eerste divisie maakt dit nog niet veel uit, wanneer je daarboven voetbalt kom je in een categorie waar spelers een ‘nee’ verkopen aan PEC Zwolle omdat ze niet op kunstgras willen voetballen. Daarnaast geldt het emotionele aspect ook. Verder ben ik persoonlijk van mening dat dit ook onnodige blessures heeft opgeleverd. De kosten kunnen gedekt worden vanuit een pot die voortkomt uit de inkomsten van de Europees spelende clubs. Deze vergoeding is dusdanig aantrekkelijk dat de kosten praktisch één op één verhaalt kunnen worden. Wat zijn dan de knelpunten? Een eventuele degradatie en een onderkomen vinden voor de -21. PEC Zwolle wil voor aankomend seizoen een onder de 21 elftal aan de voetbalpiramide toevoegen, ter ondersteuning van het eerste. Zwolle kent veel zaterdagverenigingen, waardoor een onderkomen met geschikte accommodatie (is een vereiste) vinden lastiger is. Er zijn alternatieven, maar daarvoor is de club afhankelijk van de gemeente. Persoonlijk kijk ik reikhalzend uit naar deze aanpassing. Laten we hopen dat PEC Zwolle volgend jaar nog eredivisie voetbalt en de gemeente heeft meegewerkt aan een mogelijk alternatief onderkomen voor de -21.

Stegeman, de aankomende (13) finales en eerste keer under performance;

Over Stegeman kon Visser kort zijn. Stegeman zijn positie, ook na het incident, is nooit in twijfel getrokken. Visser geeft aan dat de kracht van PEC Zwolle ook zit in het bieden van kansen, het was dom. Maar Stegeman heeft hier een dure rekening voor moeten betalen en dat richt zich nog niet op financiële gedeelte. Toch loopt het al een tijdje niet was/is mijn opvatting. PEC Zwolle moet het de laatste jaren doen, om niet te degraderen en dat baart zorgen. Hiervan geeft Visser aan de dit het eerste jaar is van under performance en dat de club hier ontzettend van baalt omdat ze voor de eerste keer minder presteren dan de verwachting en de ranglijst als je kijkt naar het budget. Vanaf 2012 is Zwolle op chronologische volgorde geëindigd als nummer;11, 11, 6, 8, 14, 9, en 13. Visser geeft aan dat dit allemaal conform de begroting is. Het huidige speeljaar is echter andere koek, een 18e, 17e, of 16e plek is absoluut onacceptabel. Iedereen is zich er bewust van dat PEC Zwolle nog 13 finales speelt, verzekerde de voorzitter mij.

De voorzitter eindigde deze zin ook heel stellig; PEC Zwolle degradeert niet. Persoonlijk vind ik de uitspraak ‘leipe soep’. Dat heb ik Visser ook teruggegeven. Visser geeft aan dat hij er wel in moet geloven en hij er heilig van overtuigd is. Laten we ons daar dan maar aan vasthouden.

Manifest;

Het manifest is inmiddels getekend en waarborgt de cultuur van Zwolle. Alles wat je hierover wilt weten is hier terug te lezen. Het heeft even geduurd, maar hé! De krabbels staan.

Communicatie en transparantie;

Ik heb aangegeven dat ik de communicatie soms eenzijdig en lastig te volgen vond. Het voelde niet helemaal transparant terwijl dit wel de opzet zou moeten zijn. Dit punt vond Visser lastig. Hij gaf aan wat hij dan nog meer moest doen. Hij somde op; de maandelijkse column, een interview met PEC.nu aan het begin van het seizoen, supportersavonden, businessavond. Maar hij was ook kritisch daarin op de achterban. Want hij voelde ook aan dat de spreekwoordelijke kaart die wij hem gestuurd hadden, veel tongen losmaakte bij de achterban. Maar vroeg hij zich ook af, waarom uitten zij zich niet op bijvoorbeeld de supportersavond. Want dan zijn er een hand vol supporters. Ik heb aangegeven dat niet iedereen zit te wachten op dat soort avonden, aangezien ze vaak een bepaald karakter hebben. Hier liepen we eigenlijk een beetje vast. We snapten elkaar wel, maar wisten eigenlijk niet gelijk een oplossing te noemen. Wel heb ik aangegeven dat er zich ook een hele grote groep ongehoord voelt. Het zijn eigenlijk de kleine ‘vriendengroepjes’, vele individuen ect, dat ze daarmee eigenlijk één groep mensen vertegenwoordigen. Groepjes die eigenlijk nergens (bewust) bij aangesloten zijn, maar wel stad en land afreizen als individu of klein vriendengroepje. Visser gaf aan ook benieuwd te zijn naar deze groep, beaamde dat daar nog ruimte lag voor verbetering en ging zich verdiepen in hoe deze ook bereikt kunnen worden.

Vandaar ook mijn vraag; Op welke wijze zou de achterban op de hoogte gebracht willen worden, of zich kan uitten dan wel uitspreken? Wat zou voor veel mensen werken? Hoe komen de zorgen die er zijn onder de supporters op de juiste plek op het kantoor? Misschien kunnen jullie daar eens over meedenken. Wel was Visser bereid ten alle tijden te praten met supporters zolang het maar over de inhoud gaat.

Bovenstaande was eigenlijk in een notendop de inhoud van het gesprek o.b.v. de column die eerder geschreven was. Het was een prettig gesprek dat ook veel inzichten gaf, naast dat je ook nog eens zelf je zorgen kan beargumenteren.

Persoonlijk vond ik het wel lastig om het uit te schrijven moet ik eerlijk bekennen. Het enige dat ik in het gesprek kon doen is mijn zorgen beargumenteren zoals ik dat ook gedaan heb middels de column. Visser kon op mijn zorgen en vragen antwoord geven, iets dat ik ook niet anders had verwacht. Wanneer je de achterban hierover dan wil informeren, kom je al snel tot een stuk waarin Visser zijn antwoorden geeft op vragen die niet nieuw zijn. Daarnaast; Visser gaat vanzelfsprekend niet ultra-kritisch naar zijn eigen persoon kijken, waardoor de inhoud automatisch een andere lading krijgt. Tot slot kunnen wij als PEC.nu niet van alles eisen, we zijn geen onderdeel van het bestuur of ander orgaan binnen de club. Concrete verbeterpunten eisen is dus lastig. Wel hebben we afgesproken dat we gaan kijken welke manier we nog meer kunnen inzetten waardoor supporters zich beter gehoord voelen en zo ook hun zorgen kunnen uitten.

Voor nu; Op naar RKC! Hier kan voor PEC Zwolle het kantelpunt liggen!

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Deel dit artikel
Abonneer
Laat het weten als er
27 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
spec

Goed interview! In principe ook een lekkere timing voor Visser nu er weer punten binnen beginnen te rollen, maar dan nog goed dat hij van zich laat horen. Dit soort interviews is in mijn optiek dan ook (deels) het antwoord op de in het stuk gestelde vragen.* Willems Ik ben voor stabiliteit. Daarentegen ken ik Willems niet en weet niet wat zijn ideeën over voetbal zijn. Nijkamp zag je nog wel eens voorbij komen in een interview waardoor je iets meekreeg van zijn manier van kijken naar spelers (al die kekke kleurtjes) en algemene omgang met mensen. Niet dat hij… Lees verder »

PECU

Helaas is het nu en structureel ‘niet goed en het moet heel veel verbeterd’ bij onze mooie club. Op basis van uitkomsten van dit interview en wat we hebben kunnen lezen – van de hand van kritische clubwatchers – in VI (Stef de Bont) en de Stentor (johan Inian). Gemeten vanaf de vorige 2-3 tegenvallende seizoen, en de ondermaatse (underperformance volgens Visser): Op basis daarvan zijn er harde conclusies te trekken over het PEC – algemeen, technisch en trainers – ‘spelersbeleid’: 1. opbouwen van een netwerk aan scouts in binnen en buitenland: cijfer 4 2. aantrekken buitenlandse spelers dit seizoen:… Lees verder »

buffelmuis

Het aantal gebruikte spelers moet juist een 8 of 9 krijgen. Ze hebben er zó veel ingezet dat het een hoog cijfer verdient 😉

PECU

Grappig. Maar het spelersbeleid van Willems & Stegeman is zwaar ondermaats en blijft van likeenmijvestje: een 4. Het jammerlijk falen van het ‘technische hart’ van PEC – structureel en nu dus al 3 jaar lang onder Nijkamp & Schip vanaf 2016-2017 – is een keihard FEIT. Dat kunnen jullie de veurzitter vragen als redactie Eli en R.C! Hoe dan? Wat denkt ie daaraan te gaan verbeteren? Moet Willems niet een ervaren td (bijvoorbeeld van het kaliber Ted van Leeuwen, Martin van Geel, Nico Jan Hoogma, Max Huiberts) boven zich krijgen. Dan kan ie lekker verder gaan bouwen met de PECjeugd… Lees verder »

HanV

Moet dit nou? Een cijferlijst gebaseerd op onderbuikgevoelens. De club geeft aan dat ze de scouting hebben verwaarloosd en dat ze die gaan opbouwen, hup een 4. Ik zou dan juist liever zeggen dat PEC goed bezig is, ze hebben kritisch naar de club gekeken en gezien dat dat niet goed is en dat ze dat al opgepakt hebben. Kritische clubwatchers zijn ook maar mensen die van de buitenkant kijken en oordelen met een blik op de stand. Een voorbeeld van buiten de club. Bosz wordt de ene week geprezen als een geweldige speler en een verademing naast Veldmate, één… Lees verder »

PECU

Je mist de essentie: het gaat om structureel falen (een 4) op het gebied van spelersbeleid in de afgelopen pakweg 3 jaren. Dat is geen scorebord, momentopname, laat staan onderbuikgevoel: het gaat om langdurige falen als gevolg van langdurig geklungel in spelersbeleid. Je zal toch met me eens zijn dat de feiten niet liegen: Op basis daarvan zijn er harde conclusies te trekken over het PEC – algemeen, technisch en trainers – ‘spelersbeleid’: 1. opbouwen van een netwerk aan scouts in binnen en buitenland: cijfer 4 2. aantrekken buitenlandse spelers dit seizoen: cijfer 1 3. binnenhalen talentvolle, eredivisie waardige binnenlandse… Lees verder »

Realist

Over salarissen in de Eredivisie: In de degradatiezone betaalt PEC Zwolle de beste salarissen. De Japanner Yuta Nakayama moet meer dan vier ton verdienen. Daarachter komen aankopen als Mike van Duinen en Vito van Crooij met lonen van rond de 275 duizend euro en dat zien de Zwollenaren nog maar als het begin. Vorig jaar werd een investeringsplan gelanceerd en onderdeel ervan is het salarishuis stap voor stap op te krikken naar een half miljoen euro in het seizoen 2023/24. Zo zou de club dan moeten gaan meedoen om Europees voetbal. Vooralsnog concurreert PEC Zwolle met ADO Den Haag, dat… Lees verder »

buffelmuis

Een paar dure spelers hebben wil niet zeggen dat je team ook beter is, dat blijkt hier maar weer uit. Van Crooij wordt trouwens wel zwaar overbetaald, afgezet tegen zijn prestaties.

PECU

Die Vito van Crooij verkopen voor 500 duizend – meer zal niet lukken helaas. Voor PEC een grote miskoop en dus strik erom en wegwezen. Een geschikte vleugelspeler ophalen. Oliedom dat PEC in de winterstop niet een vleugelspeler heeft gehaald en Johnsen of Crooij heeft laten gaan. Van mijn part Lukoki die op rechts met zijn snelheid verdedigingen passeert en opentrekt.. We hebben nu dus helemaal niks aan deze overbodige en mentaal zwakke spelers. Johnsen is zelfs een gevaar voor de eigen verdediging. Kortom, nu hebben we behalve Van Duinen geen buitenspelers die het verschil kunnen maken. Willems toont daardoor… Lees verder »

Realist

Het hier veelgenoemde talent Leeroy Uwusu gaat transfervrij van De Graafschap naar Willen II.

PECU

Wij hebben Wermeskerken en die Owusa is echt niet beter….

PECU

Als PEC Nakayama na de Olympische spelen kan verkopen voor 2 miljoen of meer, dan is dat meer dan 1 miljoen winst.

Denk aan Skippy Sainsbury die voor miljoenen naar China ging!
Pure winst. In Azië zijn sterke verdedigers goud waard.
Als Nakayama naar het buitenland bijvoorbeeld Engeland wordt verkocht is ie misschien wel 3 miljoen waard in of na de zomer.

markizo

Complimenten voor het verslag al vind ik het jammer dat er niets gezegd is over de financiële situatie van de club en het aandelencircus. Dit is immers v.w.b de continuïteit van PEC het belangrijkst. Hoe zit het met de nog steeds oplopende langlopende schulden. Hoe zit het met investeren. Is er een borging v.w.b een scenario bij eventuele degradatie en heeft PEC voldoende spek op de botten. Hoe worden de inkomsten van de 40 procent aandelenverkoop (hoeveel is die 40 procent) ingezet. Gaat PEC investeren in de groei van kapitaal op het veld op de langere termijn. Waar zit anders… Lees verder »

HanV

Ik heb wel gezien dat het langverwachte jaarverslag bekend is gemaakt (denk rond 1 februari), dat is als leek natuurlijk best lastig te lezen. Ik kijk dan meestal naar het jaarresultaat en het eigen vermogen. Beide maakten een gunstige ontwikkeling door. Verder heb jij gelijk dat de post KORT lopende schulden is gestegen. Het verslag van de accountant bevat anders dan vorig seizoen geen kritische noot. Ook de nieuwe score van de KNVB ter vervanging van het licentiesysteem mooi, 30 op een schaal tot 40. Het ziet er dus goed uit, denk ik… Geen idee hoe dat werkt met aandelenuitgifte,… Lees verder »

buffelmuis

PEC.nu bedankt voor deze update en alle tijd die erin is gaan zitten! En als ik dit zo lees krijg ik ook weer meer respect voor de voorzitter. Die man moet echt van alle markten thuis zijn: van grasspriet-soorten, de prijs van het bier en medische begeleiding van de spelers tot aan begrotingsbalans, contractmanagement, marketing en communicatie en scoutingapparaat. Hij steekt ziel en zaligheid en héél veel tijd in deze club, dat lijkt me evident. Natuurlijk moet kritiek op Visser kunnen en is deze zelfs nodig als de situatie daarom vraagt, maar ik denk dat het tegelijkertijd ook goed is… Lees verder »

fubar82

Inderdaad hulde voor dit heldere verslag en al het werk dat er in zit!! Ik denk dat het gewoon heel goed is dat Adriaan Visser ook door supporters op deze thema’s kritische bevraagd en gevolgd wordt. Natuurlijk heeft hij op alles een goed antwoord, dat mag je ook verwachten van een voorzitter. Maar hier het gesprek over blijven voeren en daarbij ook de pijnpunten blijven benoemen is dan het meest haalbare. In mijn ogen zijn dat: – sterke groei kantoorpersoneel – toch weer een behoorlijk negatief bedrijfsresultaat – spelersbeleid: wij hebben in mijn ogen erg veel spelers, zowel transfervrij, gehuurd… Lees verder »

Stationsbuurt

Complimenten aan de mannen van PEC.nu die hier zoveel tijd in steken. Jullie zijn net als wij supporters, maar ipv alleen maar anoniem reageren zitten jullie wél met Visser aan tafel, hulde! Enige jammere is, en dat is hieronder ook al opgemerkt; Visser zegt niets of hij draait er om heen. PEC loopt qua scouting, medische staf, technische begeleiding, externe begeleiding, supporterszaken, communicatie en o.a. commerciële afdeling achter bij bijvoorbeeld Heracles. De organisatie is te duur en het levert te weinig knaken op. De goeden vertrekken als eerste en uiteindelijk moet er grof worden gesneden. Het gokken op het Zwolse… Lees verder »

Sloahlippuh

Prima verslag, als ik het zo lees is alles volgend seizoen opgelost…
Dat wordt een topseizoen volgend jaar, ik kan niet wachten!

P.E.C.

Hulde voor jullie verslaggeving en de moeite en tijd die er in gestoken wordt! Tevens ook complimenten aan Visser dat hij (zo snel) bereid is om verdere tekst en uitleg te geven.

Inhoudelijk op dit moment niet zo veel aan toe te voegen, maar ik lees het met interesse en wilde mijn waardering voor PEC.nu wel even genoemd hebben. Ga zo door.

jw

Goed dat de verslaglegging is gekomen. Genuanceerd stuk. Goed ook dat je schetst dat jullie “slechts supporters zijn en het beleid niet maken “ (als ik de hetze bij PSV zie rondom John de Jong, vreselijk; een groep zonder enige verantwoordelijkheid duwt mensen in de put) Zoals ik het lees was het een vriendelijk gesprek waar weinig nieuws uit gekomen is; dat was denk ik ook niet de verwachting. Helaas krijg ik ook het beeld dat Adriaan niet veel verder komt als “het is niet acceptabel” zonder echt concrete oplossingen te noemen. Bijvoorbeeld de benoeming van de technisch directeur Willems… Lees verder »

Jongerenrang1980

Goede verslaggeving van een boeiend gesprek. Ik kan me niet aan idee ontrekken dat Adriaan Visser ondanks zijn ‘nette antwoorden’ bij sommige onderbouwingen zelf ook tot nog niet eerder bewustgeworden inzichten gekomen is en over enkele supporters zorgen in de organisatie in gesprek gaat. Dat zou een mooi resultaat zijn.

marco_z

hulde! Mooi feitelijk verslag !
De kanttekening die je aan het eind plaatst onderstreept dat je er goed voor bent gaan zitten, voordat je dit stuk het internet op gooit (zouden meer mensen moeten doen !)

PECU

Dank voor jullie actie en inzet. Tussen de regels door, wat dingetjes die mij opvallen, zoals: 1. het ‘spelers uit het buitenland binnenhalen’ dat Mike Willems een goed binnenlands netwerk zou hebben, en zeker geen netwerk in het buitenland. Gerard Nijkamp dreef qua buitenland te veel op Raiola en dit zou PEC niet buitensporig veel hebben gekost. Duidelijk is dat PEC onvoldoende nog steeds in staat is om spelers vanuit het buitenland binnen te halen, met Mike Willems en daarvoor slechts/ vooral via Riaiola – waar Nijkamp een soort marionet van was. Met andere woorden: clubs als Willem II, Fortuna,… Lees verder »

Realist

Goed verslag! Respect.
We blijven onze zorgen uiten, en wat goed is moet ook bejubeld worden.

Wie is RC, en wie zijn de andere acht redactieleden. Of mogen we dat niet weten?

Eli

Wie is Realist en wie zijn al die andere leden die hier onder een Nickname hun mening geven? Als R.C. iets onderstreept is het dat wij net als jullie supporters zijn die op een forum hun mening posten. Dat wij iets extra’s doen en een voor en nabeschouwing schrijven betekend niet dat wij met voor en achternaam op een site hoeven. Toch?

pecfan

PECFAN heet Dirk Zanen. Zo, dan ben ik de eerste.

PECU

Ik hoef je echte naam niet te weten Eli! Goed, je krijgt mijn voornaam kado: John. Nog een tip: waarom reageer je als door een adder gebeten als redactielid? Geef het goede voorbeeld en doe normaal. Eli en R.C. we zijn blij met julle inzet, grote waardering daarvoor en jullie ‘Harde kern van de avocado aanpak’ en discussie met de ook minstens zo gewaarde, maar wollige en sprookjes vertellende veurzitter. Laat je niet door Visser om de tuin leiden! Die man is door de wol geverfd als het gaat om rookgordijnen en drogredeneringen en leugentjes om bestwil. Tot slot over… Lees verder »